Reilu vuosi takaperin Suomi antoi silloisen pääministerin Matti Vanhasen suulla erinäisiä sitoumuksia Itämeren tilan parantamiseksi Finlandia-talon kokouksessa. Suomi lupasi muun muassa vähentää Saaristomereen valuvaa maatalouden kuormitusta sekä pyrkiä ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi.

Näiden sitoumusten edistämiseksi asetettiin ”Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa” -työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimettiin itse Vanhanen. Ryhmä luovutti eilen raporttinsa, joka sisältää useita kymmeniä erilaisia toimenpide-ehdotuksia. Tähtäimessä on vesiensuojelun tehostaminen niin, että vesien hyvä tila voitaisiin saavuttaa vuonna 2020.

Raportissa on paljon mielenkiintoisia esityksiä, joiden toteuttaminen edistäisi ravinteiden suljettua kiertoa. Erityisen paljon ehdotuksissa keskitytään karjanlannan ja puhdistamolietteiden sisältämien ravinteiden saamiseen uudelleen kiertoon. Samanaikaisesti jätöksiä voitaisiin myös käyttää energian tuottamiseen, mikä kuulostaa varsin järkevältä.

Alalla tarvitaan vielä tutkimusta ja tuotekehittelyä, mutta osin teknologia on jo valmiinakin. Sen käyttöön ottamiseen tarvitaan – kuten tavallista – tukiaisia. On kuitenkin viisasta, että myös maatalouden puolella pyritään materiaalitehokkuuteen ja mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen. Ja ainakin alkuvaiheessa myös tuet ovat tarpeen, jotta kehitys saadaan liikkeelle.

Työryhmä esittää myös tulevan hallituksen ohjelmaan useita tavoitteita, joista etenkin EU-maatalouspolitiikan uudistukseen vaikuttaminen on tärkeää. Itämeren ja laajemminkin vesiensuojelun näkökulman saaminen mukaan vuonna 2014 uudistettavaan EU-tukirakenteeseen on tärkeää.

Vanhasen työryhmää on syytä kiittää perusteellisesta työstä ja konkreettisista ehdotuksista. Nyt on tärkeää, että tuleva hallitus suhtautuu Itämereen vakavasti ja ottaa ohjelmaansa esimerkiksi ravinteiden kierrätystä tehostavia tavoitteita. Ja tähänhän voi vaikuttaa esimerkiksi äänestämällä!