Neste Oil on kehittänyt huippuluokan jalostusprosessin, jolla eloperäisestä raaka-aineesta tehdään korkealaatuista dieselöljyä. Nesteen NExBTL voi käyttää monia eri raaka-aineita, mutta pääasiallisesti yhtiö käyttää palmuöljyä, jonka saatavuus on hyvä mutta johon liittyy monia ongelmia. Suomalaisfirma onkin joutunut ympäristöjärjestöjen tikunnokkaan.

Biopolttoaineiden lisäämiseen on kova kansainvälinen tilaus – esimerkiksi EU:n tavoitteiden mukaan vuonna 2020 liikennepolttoaineista vähintään 10 prosenttia pitäisi olla uusiutuvia. Tähän saumaan Neste Oil iski, mutta valitettavasti kirves näyttää osuneen kiveen. Palmuöljy on raaka-aineena erittäin kiistan- ja kyseenalainen.

Palmuöljyn suurimmat tuottajat ovat Indonesia ja Malesia. Neste on pyrkinyt hankkimaan raaka-aineensa tiloilta, jotka ovat laillisia, joissa noudatetaan kohtuullisia työehtoja ja joissa ympäristönäkökohdat on otettu huomioon. Näitäkään ulottuvuuksia ei ole kaakkoisaasialaisissa olosuhteissa helppoa varmistaa aukottomasti, ja Neste Oilia kohtaan onkin esitetty perusteltua kritiikkiä myös tältä osin.

Sosiaalisesti kestävän raaka-ainetuotannon ongelmat ovat vielä mahdollisia ratkaista säällisellä tavalla, mutta suurin ongelma palmuöljyssä on kuitenkin sen maankäyttövaikutukset. Kun uusia alueita otetaan palmuöljyn tuotantoon liikennepolttoaineita varten, se tarkoittaa joko ruuantuotannon vähenemistä tai sademetsien raivaamista. Kumpikaan vaihtoehto ei ole hyväksyttävä eikä kestävän kehityksen mukainen.

Näyttääkin siltä, että Neste Oil on ajautumassa umpikujaan biodieselinsä kanssa. Palmuöljyn ongelmallisuus tunnetaan koko ajan paremmin, eivätkä valveutuneet kuluttajat halua käyttää haittoja aiheuttavia tuotteita. Ja palmuöljyn tuotannon epäsuorat maankäyttövaikutukset tulevat sitä räikeämmin esiin, mitä laajemmaksi tuotanto kasvaa. Palmuöljydieseliä on kovin hankalaa markkinoida ympäristöystävällisenä tuotteena, jos sen tuottaminen tuhoaa sademetsiä ja/tai vie tilaa ruokakasvien viljelyltä.

Neste Oilin pitääkin etsiä kaikin voimin kestävämpiä raaka-aineita NExBTL-tuotantoonsa. Mahdollisina vaihtoehtoina on esitetty jätteitä, jathropa-kasvia tai erilaisia levälajeja. Tuotekehittelyllä on kiire – muuten Neste Oil on vaarassa ajautua umpikujansa peräseinään. Palmuöljy ei ole kestävä raaka-aine dieselöljyn tuottamiseen.