Vihreiden puoluekokous valitsee kesäkuussa puheenjohtajan. Kisaan ovat ilmoittautuneet istuvan pj:n Anni Sinnemäen lisäksi Outi Alanko-Kahiluoto, Mika Flöjt ja Ville Niinistö. Puheenjohtajan valinnasta järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys puolueen jäsenten kesken.

Karvaan vaalitappion jälkeen Vihreät pyrkii tietysti uuteen nousuun. Aatetta on kirkastettava ja viestintää terävöitettävä. Vaikka tappiota ei tietenkään voi sälyttää vain Anni Sinnemäen niskoille, on minusta uuteen nousuun parempi lähteä uusin keulakasvoin.

Outi Alanko-Kahiluoto on kunnostautunut köyhien ja syrjäytyneiden asioiden ajajana. En kuitenkaan näe hänessä sellaisia johtajaominaisuuksia tai neuvottelutaitoja, joiden avulla puolueen uusi nousu näyttäisi todennäköiseltä. Outi on mielestäni enemmän ”yksilöurheilija”.

Uuden(kin) puheenjohtajan on syytä olla kansanedustaja, jotta hän on riittävän hyvin selvillä päivänpolitiikasta. Tästä syystä Mika Flöjt ei tule kyseeseen, vaikka hänen ympäristö- ja luonnonsuojelupainotuksensa ovatkin ilahduttavan vahvat. Mika on myös tuiki tuntematon yleisölle.

Kannatan Ville Niinistön valitsemista Vihreiden puheenjohtajaksi. Ville on nopeaälyinen ja skarppi ja hänellä on myös kokemusta tiukoista paikoista eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Ville osaa myös nähdä laajoja kokonaisuuksia eikä sorru näpertelyyn.

Ei Villekään täydellinen ehdokas ole: hän on välistä liian teoreettinen ja akateeminen. Lisää juurevuutta ja persoonaa peliin niin hyvä tulee!

Lisäksi toivon Villeltä vankkoja luonnon- ja ympäristönsuojelupainotuksia.