*Vihreiden puoluekokouksessa Lappeenrannassa 19.5.2012 pidetty puhe.*

Kiitos puheenjohtajat.

Tervehdys Vihreät Toverit!

Itselleni ehkä tärkein Vihreyttä määrittelevä tekijä on luonnon itseisarvon myöntäminen.

Monet sanovat että itseisarvoa ei ole olemassa, sillä se vaatii aina jonkun, joka arvottaa.

Vaikka ihmisiä ei olisi, niin luonnosta riippuvaisia eliöitä ja eläimiä on silti aina olemassa. Sellaisia joille hyvinvoivan luonnon olemassaolo on välttämätöntä.

Ihmisten yhteiskunta tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat koko maailman biodiversitettiin ja muihin lajeihin. Ihmiset tekevät näitä päätöksiä kysymättä tai ajattelematta muita lajeja.

Mielestäni Vihreän politiikan ydin on siinä, että osaamme nähdä  tämän ihmisten yhteiskunnan toiselle puolelle. Periaatteiden tasolla paras tapa ilmaista tämä on myöntää luonnon itseisarvo.

Kannatan pohjan kirjausta luonnon itseisarvosta.

Kiitos!