Jatkan eilisessä blogissa aloittamaani pohdintaa Vantaan talouskriisiin tarjotuista ratkaisuista.
Muun ohessa esityksessä ehdotetaan leikattavaksi isosti Vantaan kulttuuripalveluilta.


Olen huolestunut mm. avustusten vähentämisistä ja
yleisestä kulttuuritoiminnan vähentämisestä.Talous- ja velkaohjelmassa näillä
toimilla on tarkoitus säästää yhteensä n. 350 000 euroa. Vantaalla
kulttuuri on jo valmiiksi ajettu alas. Ei ole mitään korskeaa
kaupunginteatteria, josta voisi säästää, vaan kulttuuri näkyy paljolti
ihmisten arjessa ja toiminnan leikkaukset koskevat ihan tavallisia
kaupunkilaisia, mm. koululuokkia. Toimet tulevat iskemään rajusti mm.
taiteen perusopetuksen avustuksiin, mikä johtaa suoraan jo valmiiksi
korkeiden harrastusmaksujen korottamiseen.

Ehdotan, että jotta vältymme näiltä säästöiltä, lakkautamme kaupungin
tuen oopperalle. Kaupunki tukee tällä hetkellä Kansallisoopperaa 500
000 eurolla vuodessa. Se on Vantaan koko kulttuuribudjettiin
suhteutettuna hurjan iso summa. Kuitenkin Ooppera on kansallisesti
hyvin tärkeä instituutio, jonka rahoituksen pitäisi tulla valtiolta,
ei Vantaan kaltaisilta kriisikunnilta. Ehtotan siis, että teemme
päätöksen lopettaa tuki kokonaan, jotta teemme siten myös
periaatepäätöksen siitä, ettei kansallisesti merkittävän kulttuurin
ylläpitäminen kuulu yksittäiselle kaupungille, jonka alueella kyseinen
laitos ei edes sijaitse, vaan nimenomaan valtiolle. Valtio siirtää
koko ajan uusia vastuita kunnille, tässä on nyt meidän
mahdollisuutemme lyödä vastapalloon ja velvoittaa valtio hoitamaan
oman tonttinsa.

Kuva Raatikon sivuilta. Raatikko on yksi Vantaan tukemista kulttuuritoimijoista, joiden avustuksiin säästöt tulisivat vaikuttamaan. Raatikko tekee paljon töitä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kanssa ja tuo kulttuurin kaikkien ulottuville.