*Vihreiden puoluekokouksessa Lappeenrannassa 20.5.2012 pidetty puhe.*

Hei Toverit!

Uusiutuvien ja puhtaiden energiantuotantomuotojen lisääminen ei ole Vihreää politiikkaa, jos se tulee jo olemassa olevien fossiilisilla tuotetun energian lisäksi.

Nykyään kuulee vain harvoin puhuttavan energian ja sähkön kulutuksen vähentämisestä. Puhutaan talouskasvusta ja tehdään arvioita kasvavasta energiantarpeesta.

Paljon olennaisempaa kuin se millä energia tuotetaan, on se, mihin sitä energiaa käytetään. Tällä hetkellä suurin osa tuotetusta energiasta käytetään ympäristöä tuhoavan ja saastuttavan teollisuuden tarpeisiin, joka on suurimmaksi osaksi täysin tarpeetonta.

Tavoitteena tulee olla kaiken kulutuksen vähentäminen ja vanhojen energiantuotantomuotojen korvaaminen uusilla.