HSL:n hallituksen vihreiden jäsenten esityksesta Vantaalla ja idässä B- ja C-vyöhykkeiden raja myötäilee pitkälti Kehä III:sta. Poikkeuksena on muun muassa Ala-Tikkurila, jossa raja noudattaa kuntarajaa niin, että alue sijoittuu Helsingin esityksen mukaisesti B-vyöhykkeelle.