Vantaan Energia on sijoittanut, ja suunnittelee sijoittavansa pääomaa Fennovoimaan. Ydinvoimaan sijoittaminen on taloudellinen ja ekologinen riski.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Valtuustolle tuodaan keskusteluun:
1) ajanmukainen tieto Vantaan Energia Oy:n jo tekemistä ja suunnitelmissa olevista investoinneista ydinvoimaan
2) realistinen katsaus ydinvoiman kannattavuudesta ja riskeistä