Kokoomuksen puoluevaltuusto on hiljattain linjannut sairauslomiin yhden päivän karenssia ja sairausloman ajan palkan alentamista. Pian linjauksen jälkeen useat ammattiliitot riensivät tyrmäämään ehdotuksen, kun taas EK on jo ehtinyt sitä kannattaa.

Linjausta on perusteltu keinona vähentää poissaoloja ja sairauksista koituvia kustannuksia. Ruotsissa vastaava malli on jo käytössä, mutta se ei ole merkittävästi vähentänyt poissaoloja. Työterveyslaitoksen tutkijan mukaan tästä kärsisivät eniten nuoret, naiset sekä pienipalkkaiset.

Monet pienipalkkaiset joutuvat suunnittelemaan todella tarkkaan tulonsa ja menonsa, tällöin myös yhden päivän palkan menettäminen saattaa laittaa koko kuukauden budjetin uusiksi. Jos tämä linjaus poikisi uudistuksen, pienipalkkaisilla ei enää olisi varaa yllättävään sairastumiseen.

Erityisesti yrittäjät ovat varmasti tästä linjauksesta iloisia. Pienyrittäjillä on monesti todella tiukkaa ja tulon menetyksiä saatetaan joutua paikkaamaan lainoilla. Tällaisia tilanteita varten olisi hyvä olla nimenomaan pienyrittäjille kohdistettuja tukia.

Kokonaisuudessaan olisi huomattavasti järkevämpää panostaa työhyvinvointiin. Silloin kun työehdot ovat joustavat ja työntekijä viihtyy työpaikallaan ja kun tahti ei ole liian kiivas, paranee työssäjaksaminen ja poissaolot vähenevät. Tällä on vaikutusta myös työuriin. Kun työssä viihdytään, siellä myös pysytään.

Kokoomus ei ilmeisesti osaa nähdä muuta kuin lyhyen aikavälin voitot. Eivätkä he selvästikään hahmota kokonaiskuvaa. Ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin jälkikäteen ongelmien korjaaminen.