2.3.2009

(Yhdessä Eero Väätäisen, Jussi Saramon ja Sirpa Kauppisen kanssa)

Bruggen kaupunki muutti 2000-luvun alussa strategiaansa suhtautumisessa graffitteihin ja tageihin. Projektin englanninkielinen nimi Graff ‘n Art, a PositiveGraffiti Policy in the City of Bruges kuvaa hyvin toimintalinjan muutosta.Graffitit tunnustettiin taidemuodoksi, joka tarvitsee omat julkisetpaikkansa. Samalla kehitettiin yhteistyötä graffitimaalareiden javiranomaisten kesken. Yhteistyössä on sovittu linjauksia siitä, mitkä ovatehdottoman kiellettyjä alueita ja mitkä luvallisia alueita. Vuosittain Bruggenkaupungissa on useita avoimia graffittimaalaustyöpajoja, joissaammattilaiset ohjaavat halukkaita graffitien tekemiseen. Maalauksettoteutetaan sovittuihin kiinteisiin rakennelmiin, mm. betonimuureihin,alikulkutunneleihin, asfalttiin tai tapahtumaa varten rakennetulle seinälle.Bruggen kokemukset ovat osoittaneet, että laittomien töhryjen ja graffittienmäärä on vähentynyt. Maalaajien ja kaupunkilaisten asenne graffitejakohtaan on muuttunut. Lähde:http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/eurocpaward/eurocpaward1.htm

Helsingin Sanomissa (21.12.) kerrottiin kuinka myös Philadelphiassa onsaatu hyviä kokemuksia taiteilijoiden ja nuorten yhteistyönä tekemistäkaupunkia koristavista taideteoksista. Jutun mukaan ne ovat lisänneet yhteisöllisyyttäja viihtyisyyttä lisääviä laillisia seinämaalauksia on kaupungissajo yli 2800.

Esitämme, että Vantaalla kokeiltaisiin luvallisia graffittipaikkoja. Tällä uskommeolevan vaikutusta niin tekijöiden kuin muiden kuntalaisten asenteisiin.Toivomme, että maankäyttö ja kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä muutviranomaiset yhdessä tutkisivat mahdollisuuksia osoittaa Vantaalle sopiviapaikkoja julkisille graffiteille. Eräänä mahdollisuutena voisi selvittää kaupunginomistamien rumien harmaiden betonipintojen (alikulut yms.) ottamistataidekäyttöön. Huolellisesti ja luvallisesti toteutetut graffitit lisäävätnuorten kiinnostusta kuvataiteeseen ja rakennettuun ympäristöön. Asukasjavapaa-ajanpalvelujen toimiala olisi luonnollinen toimija uudenlaisen toimintalinjankehittämisessä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Uusitoimintamalli voi parhaimmillaan lisätä yhteisöllisyyttä ja sitä kautta turvallisuudentunnetta sekä säästää kaupungin puhdistuskustannuksia.

Esitämme tutkittavaksi, miten Hämeenlinnanväylälle (valtatie 3) välilleKeimola – Kehä III suunniteltuja meluvalleja ja -kaiteita voidaan hyödyntäägraffittitaiteen gallerian perustamiseen. Tiesuunnitelma-alueelle mahdollisestitoteutettavien valotaideteosten ja graffittitaiteen galleria olisivat ainutlaatuinentaiteellinen kokonaisuus.”