31.8.2009

Myyrmäessä Myyrmäenraittiin, Vaskivuorentiehen ja Pyörrekujaan rajoittuvalla tontilla 15677 onollut vuosien ajan lasten leikkipuisto. Puisto on toiminut aikaisemmin avoimen päiväkodin pihana,mutta avoimen päiväkodin lopetettua toimintansa puisto on jäänyt yleiseksi leikkipuistoksi. Asemakaavassatontti on kuitenkin määritelty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), mikä on aiheuttanutsen, että viheralueyksikkö on ollut haluton huolehtimaan puiston kehittämisestä, ja ainoastaan välttämättömimmätylläpitotyöt on tehty. Puisto on kuitenkin ainoa Myyrmäen keskustan läheisyydessä sijaitsevayleinen leikkialue ja nykyisessä ränsistyneessä kunnossaankin varsin suosittu lapsiperheidenkohtaamispaikka. Huoli siitä, että tonttia käytetään rakentamiseen ja leikkipuisto menetetään, on puistonkäyttäjien keskuudessa suuri

.Esitämme, että puiston aseman vakiinnuttamiseksi ja kuntoon saattamiseksi tontti muutetaan asemakaavassalasten leikkipuistoksi (VK). On tärkeää, että ihmisten päivittäisten kulkureittien varsilla onviihtyisiä ja turvallisia leikkipuistoja. Tämä myös edistää kaupunkikuvan elävöittämistä ja yhteisöllisyydenlisäämistä. Esitämme, että kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia puiston kunnostamiseensiten, että siitä tehdään nykyistä valoisampi, viihtyisämpi ja turvallisempi, jolloin se palvelisikäyttäjiä entistä paremmin.