25.10.2010

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin käyttöön hankitaan jatkossa ainoastaan vähäpäästöisiksiluokiteltavia ajoneuvoja.

Kaupungin käyttöön hankittavien henkilöautojen tulee olla joko maakaasu-, biokaasu- tai sähköautojatai bensiini- ja dieselautoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 110 g/km ja hiukkaspäästöt alle 0,005g/km. Kuljetuskäyttöön voidaan hankkia bensiini- ja dieselhenkilöautoja (ml. hybridit), joiden hiilidioksidipäästötovat alle 150 g/km.

Raskaan kaluston osalta tulee suosia EEV-ajoneuvoja.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta vähentää omalta osaltaan kaupungin tuottamien CO2-päästöjenmäärää ja auttaa kaupunkia pääsemään lähemmäksi Vantaa-sopimuksessa sovittua vuotuista 5 %:npäästövähennystä.