24.9.2012

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginvaltuustolle tuodaan vuosittain tiedoksi edellisen vuodenaikana valmistuneet uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet sekä merkittävimmät kadunrakennus-ja kunnallistekniset hankkeet sekä tieto toteutuneiden hankkeiden lopullisista kustannuksista.Mikäli hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio on ylittynyt tai rakentamisen aikataulu viivästynyt,tulee lisäksi selvittää ylityksiin tai viivästymisiin johtaneet tekijät