Helsingin Vanhankaupunginlahteen laskeva Vantaanjoki sivujokineen on
pääkaupunkiseudun tärkeimpiä vesistöjä. Jokiuoman ympäristön
virkistyskäyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Lisäksi Vantaanjoki voisi olla
merkittävä kalajoki, jos Vantaanjoen varren kunnat eivät käyttäisi sitä
likasankonaan.

Vantaanjoen … Lue lisää