Yritysten on aika ottaa vastuuta yhteiskunnasta

Vat­t:n yli­joh­ta­ja Ju­ha­na Var­tiai­nen ha­luaa nos­taa elä­kei­kää, jot­ta ”ih­mi­set jat­kai­si­vat töis­sä, ve­ro­poh­ja py­syi­si kun­nos­sa ja kan­san­ta­lous voi­si si­tä kaut­ta pa­rem­min”. (HS 15. 11.)

Eri­tyi­ses­ti tä­män syk­syn ai­ka­na useat yri­tyk­set ovat pyr­ki­neet … Lue lisää

Veronkorotus ja säästöt eivät sulje pois toisiaan

Viikonvaihteen 8.-9.9. Vantaan Sanomien Vaaliareena-osiossa Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Heikki Heinimäki kirjoitti otsikolla Veronkorotuksella ei kaupungin taloutta korjata. Kirjoituksessa Heinimäki perusteli kantaansa kunnallisveroprosentin korottamista vastaan. Samalla areenalla Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Juha … Lue lisää