Kouluissa tapahtuva väkivalta on noussut julkiseen keskusteluun viimeaikaisten vantaalaistapahtumien johdosta. On hyvä, että peruskoulun ja erityisopetuksen haasteista keskustellaan laajasti.

Terve, tavalliseen tapaan kehittyvä lapsi ei käytä väkivaltaa koulutovereitaan tai koulun henkilökuntaa kohtaan. Monissa kouluissa lyömiset, potkimiset ja puremiset ovat kuitenkin varsin tavallista arkipäivää. Toimin par’aikaa erityisluokanopettajan sijaisena Vantaalla ja minulla on aitiopaikka seurata koulun arkea.

Koulu on lapsen työ. Jos aikuinen ei psyykkisten tai sosiaalisten syiden vuoksi ole työkykyinen, hän saa sairaslomaa. Lasten kohdalla asia on toisin: jokaisella on oikeus ja velvollisuus käydä koulua, oli sitten työkykyinen tai ei. Eihän lapsi voi yksin kotonakaan olla.

Hoitava taho saattaa ilmoittaa, ettei lasta pystytä auttamaan psykiatrisin keinoin. Lapsi voi olla liian sairas hoitoon.

Mutta ei pelkkä erityisluokkasijoituskaan riitä lapsen kuntouttamiseen. Millaisen ”hoitoympäristön” tarjoaa erityisluokka, jonka kaikilla jäsenillä on vaikeita ongelmia? Ryhmän normit muotoutuvat väkisin varsin poikkeaviksi – näissä ympyröissä on normaalia, että pinnan palaessa potkitaan, lyödään ja heitellään tavaroita, koska kaikki tekevät niin. Voidaanko olettaa, että joku kuntoutuu? Erityisluokkasijoitus ei ole psykiatrista hoitoa – eikä sen ole tarkoituskaan olla. Kovahermoiset ammattilaiset harjoittavat selviytymistaistelua ja ovat koko ajan valmiudessa estämään pahimmat väkivallanteot ja päällekarkaukset. Usein päivän tärkein tavoite on, että selvitään ilman fyysisiä vammoja.

Erityisoppilaat tarvitsevat joustavia opetusjärjestelyjä ja paljon tukea. Vantaan erityisopetuksen kehittämissuunnitelma on oikeansuuntainen: jatkossa lapset käyvät koulua pääsääntöisesti lähikoulussaan, tarvittaessa tuettuina.

Pahin uhka tälle hyvälle kehityssuunnalle on säästösuunnitelmat: jos koulunkäyntiavustajia vähennetään tuntuvasti, ei lapsille pystytä järjestämään tarpeellista tukea. Onneksi nyt kuitenkin näyttää siltä, että valtuuston enemmistö on tulossa Vihreiden ja Vasemmiston linjoille siinä, että kouluavustajaleikkaukset peruutetaan. Kerrankin järki on voittamassa! Samalla on varmistettava, että oppilashuollon tukitoimintoja vahvistetaan; riittävä kouluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut ovat välttämättömiä jotta lapset saavat tarvitsemansa tuen.