Terveyskioskimallia on kehitetty Sitran avustuksella, ja niitä on jo pantu pyörimään useissa kunnissa. Kioski on matalan kynnyksen terveyspalvelu, jossa hoitajat ottavat vastaan asiakkaita ilman ajanvarausta ja ilman maksua. Kioskeissa tehdään mittauksia ja terveydentilan seurantaa sekä annetaan terveysneuvontaa. Kioskit ovat joustava palvelumuoto, jonka kustannukset ovat kohtuulliset.

Terveyskioskien tarkoitus on parantaa sairauksien ennaltaehkäisyä, keventää painetta raskaammalta terveydenhuollolta ja tarjota kuntalaisille helposti tavoitettavaa terveyspalvelua. Esimerkiksi Ylöjärvellä kioski on saanut suuren suosion, ja sen toiminta on selkeästi vähentänyt varsinaisia terveyskeskuskäyntejä. Kioskeilla voidaan lyhentää lääkärijonoja.

Terveyskioski – tai harvaan asutuissa kunnissa terveysbussi – on lupaava uusi toimintamalli, jonka soisi leviävän laajalle maassamme. Terveyspalveluita on hyvä kehittää joustavampaan suuntaan niin, että erilaiset asiakkaat saavat tarvitsemiaan palveluita, helposti ja jonottamatta. Mitä paremmin palvelut toimivat, sitä tehokkaammin toimii ennalta ehkäisy ja sitä paremmin on mahdollista torjua eri väestöryhmien välisten terveyserojen kasvua.

Julkinen perusterveydenhuolto uhkaa rapautua ilman ennakkoluulotonta kehittämistyötä. Julkisia palveluita on jo kiire kehittää parempaan ja joustavampaan suuntaan, jotta potilas- ja lääkärivuoto yksityiselle puolelle ei enää jatkuisi. Uudenlaisia toimintatapoja kehittämällä on mahdollista vahvistaa julkisen terveydenhuollon asemaa ilman, että kustannukset nousevat pilviin. Terveyskioski on yksi viime vuosien lupaavimmista innovaatioista.