Vantaan Vihreät ei tule valtuustossa hyväksymään lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaa. Tämä koskee niin marraskuussa tehtäviä päätöksiä ensi vuoden talousarviosta, kuin tulevien vuosien linjauksiakin. Vantaan kaupungin on tehtävä päätöksiä, jotka ovat viisaita myös usean vuoden aikajänteellä tarkasteltuna. Ennaltaehkäisevien palveluiden vähentäminen aiheuttaa pitkällä tähtäimellä paljon enemmän kuluja kuin palveluiden järjestäminen maksaisi. Leikkauspolitiikka ei ole säästämistä vaan tuhlausta.

Ensi vuoden talousarviossa puhutaan kauniisti ennaltaehkäisystä. Samalla juuri ennaltaehkäisevistä palveluista ollaan leikkaamassa isoilla saksilla. Talousarvio lupaa parempia palveluita useille asiakasryhmille, vaikka resursseja samaan aikaan vähennetään. Miten tämä on mahdollista? Vantaan Vihreät vaatii, että tavoitteet ja niitä varten annetut resurssit laitetaan myös todellisuudessa vastaamaan toisiaan.


Kunnianhimoisen energiansäästöohjelman kautta voidaan rahoittaa tärkeimmät leikkausuhan alla olevat palvelut

Vihreillä on lista säästökohteista, jotka tuovat aitoja säästöjä, ja joista saadaan resursseja myös sosiaali- ja terveyssektorille. Tällainen on mm. energiansäästö kaupungin kiinteistöissä, jossa on laajan tutkimuksen mukaan jopa 5 miljoonan euron säästöpotentiaali. Vantaan Vihreät ihmettelee, ettei ensi vuoden talousarviossa oteta tätä vaihtoehtoa esiin lainkaan.

Vihreät esittävät mm. seuraavanlaisia lisäkysymyksiä ensi vuoden talousarvioon:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon vuotta 2013 koskevan tuloskortin mukaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta parannetaan. Kuitenkin tuloskortissa esitetään myös, että palveluja kohdennetaan eniten tukea tarvitseville ja asiakaskriteerit tarkistetaan. Miten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta aiotaan parantaa, jos kohdennusta ja kriteerejä tarkistetaan ts. kiristetään?

– Miten turvataan riittävät resurssit ennalta ehkäisevään työhön? Monessa kohdassa puhutaan kauniisti ennalta ehkäisevästä työstä ja varhaisen tuen tärkeydestä, mutta näyttäisi, että resursseja leikataan juuri tästä ei-lakisääteisestä toiminnasta.

– Vuonna 2013 lääkärissä käynnit vähentyvät yli 16000 käynnillä sekä hoitajakäynnit yli 22 000 käynnillä. Miten tämä on mahdollista, kun samaan aikaan väestömäärä lisääntyy yli 2000 asukkaalla sekä väestö vanhenee? Ketkä jätetään hoitamatta?

– Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä lisääntyy lähes 25 %. Entä työntekijämäärä, tuleeko lisää työntekijöitä avohuoltoon?

– Millaisia laskelmia on tehty kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen ja energiaremonttien kustannuksista ja niistä seuraavista säästöistä?

– Katupölyn terveysvaikutukset ovat taloudellisesti merkittäviä, ja Suomi rikkoo EU:n kaupunki-ilman laadun tavoitteita. Aiotaanko katupölyn poistoa nopeuttaa ja mihin muihin toimiin ryhdytään katupölyn aiheuttamien terveyskustannusten vähentämiseksi?

Kaikki Vihreiden kysymykset: https://www.vavi.fi/?p=15517


Lisätietoja:
Riikka Åstrand, Vantaan Vihreiden puheenjohtaja

050-5394555, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi


Minna Kuusela, Vantaan Vihreiden varapuheenjohtaja

044-7143695, minna.kuusela@vantaanvihreat.fi