Vantaalla on paljon hyvää. On kauniita asuinalueita ja metsiä, yhteisöllisyyttä ja luovuutta sekä Suomen parhaat julkisen liikenteen yhteydet joka puolelle Suomea ja maailmaa. Hallinnossa moni asia on paljon järkevämmin hoidettu kuin esimerkiksi Helsingissä.

Kun katsellaan Vantaan tulevaisuutta taloudellisin mittarein, ei nykytilanne ehkä suoraan paperilta katsoen näytä hyvältä. Velkaa per asukas on 4000 euroa, mikä on Suomen kärkeä.

Tilanne ei ole kuitenkaan niin paha kuin miltä heti näyttää. Velkaa on otettu lähinnä investointeja varten. Ja investoinnit näyttäisivät olevan järkeviä. Koivukylän kylkeen kasvaa kaunis Leinelän alue, Länsi-Vantaalle suuri Marja-Vantaan kaupunginosa. Kehärataa pitkin pääsee pian kymmenessä minuutissa Tikkurilasta lentoasemalle. Velalla rakennetut hankkeet tulevan kasvattamaan Vantaan keräämiä verotuloja muutaman vuoden kuluessa, ja tilanne kääntyy parempaan.

Muutamat seuraavat vuodet tulevat olemaan tiukkoja, kun investoinnit eivät vielä tuo veroroposia kaupungin kassaan. Vantaan kaupunginjohtajan esittelemässä tasapainottamis- ja velkaohjelmassa on siitä johtuen ensi vuosiksi suunniteltu isoja palveluiden leikkauksia. Tämä on todella lyhytnäköistä ja typerää. Vähän kuin ottaisimme tukea tarvitsevilta lainaa, jonka maksamme sitten korkojen kera parin vuoden päästä takaisin. Joko järjestämme nyt ennaltaehkäiseviä palveluita: perheille kotipalvelua, lapsille kouluavustajia, vanhuksille kotona-asumiseen tukea jne. Tai sitten maksamme isomman laskun korjaavista toimenpiteistä: huostaanotoista, erityisopetuksesta ja vanhusten laitoshoidon kustannuksista.

Keväällä Vantaan kaupunginvaltuustolle esiteltiin energiansäästöön tähtäävän Julia2030-hankkeen saavutuksia. Hankkeeseen oli osallistunut 1% Vantaan julkisista rakennuksista (koulu, päiväkoti, kirjasto jne). Tulosten mukaan säästöä oli kertynyt vuodessa 100 000 euroa. Vantaan Vihreät esittivät, että vastaaviin toimenpiteisiin ryhdyttäisiin kaupungin kaikissa kiinteistössä ja siitä säästyvillä miljoonilla euroilla pidettäisiin kiinni niistä ennaltaehkäisevistä palveluista, joita ”tasapainottamis”- ja velkaohjelmassa on päätetty säästää. Tämä ehdotus on kaikunut kuuroille korville.

Kaupungin tulevaisuutta pohdittaessa on tehtävä kauaskantoisia päätöksiä. On osattava ottaa käyttöön myös uusia toimintatapoja, joista energinsäästöohjelma on hyvä esimerkki. Tuuletetaan vanhakantaista ajattelua, ajatellaan luovasti ja vastuullisesti. Siten saamme tänne myös paljon uusia, tyytyväisiä vantaalaisia. Vantaan tulevaisuus voi olla valoisa.