Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Viimeisen puolen vuoden aikana olemme saaneet perusteellisen selvityksen siitä, kuinka huonossa jamassa kaupungin talous on. Syväluotaava selvitys on keskittynyt kaupungin velkaan ja kasvaviin kuluihin, ja näiden vähentämiseen. Kaupungin velan määrää ei voi kuitenkaan mitata vain euroilla. Kaupungin elinvoimaisuus ei kumpua pelkästään taseesta ja tuloksesta, vaan niistä ihmisistä, joita varten kaupunki on olemassa.

Kaupungilla on jo pitkään ollut strategisena linjauksena painopisteen keskittäminen ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Mutta nyt, tiukassa taloudellisessa tilanteessa toimitaan kuitenkin juuri päinvastoin: leikataan niistä palveluista, joilla voitaisiin saada aikaiseksi vaikuttavaa ja kustannustehokasta toimintaa.

Vihreät haluavat, että kaupungin toiminnoissa panostetaan edelleen ongelmien ennaltaehkäisyyn. Talous- ja velkaohjelman leikkauslista toteuttaa aivan päinvastaista politiikkaa. Velkaohjelma on valmisteltu kovan paineen alla ja kiivaassa tahdissa, eikä sen riskeistä ole välitetty. Kun ennaltaehkäisevistä palveluista säästetään, ei se ole todellista säästämistä vaan kustannusten siirtämistä tulevaisuuteen, hyvinvointivelan kerryttämistä.

Vihreä ryhmä on esittänyt lukuisia vaihtoehtoisia säästökohteita. Harva esitetyistä säästöistä on otettu vakavasti ja päätynyt valmisteluun. Valitettavasti on syntynyt sellainen vaikutelma, että kuntalaisten palveluista säästäminen on helpompaa, kuin oman toiminnan muuttaminen.

Vihreiden haluavat turvata seuraavat palvelut::

– Eka- ja tokaluokkalaisten minimituntimäärän pitäminen 20:ssa ei aseta vantaalaisia lapsia eriarvoiseen asemaan ympäristökuntien lapsiin verrattuna, ja turvataan myös myöhäisemmät oppimistulokset 300 000 euroa

– Vantaalisän säilyttäminen alle 2 vuotiaille lapsille, sillä Vantaa-lisän leikkaus ei johda todellisiin säästöihin kasvavien päivähoitopalvelujen tarpeen myötä 1,5 miljoonaa euroa

– Mikkolan kirjasto, koska Mikkola tarvitsee olohuoneensa niin nuorille kuin ikäihmisille.135 000 euroa

– Lapsiperheiden kotipalvelut ja neuvoloiden perhetyöntekijät., sillä leikkaamalla perhetyöstä ei synny säästöjä, vaan näiden palveluiden puute siirtyy suoraan lisäkustannukseksi korjaavalle puolelle 400 000 euroa

– Terveyskeskusten riittävä henkilökunta, jolla varmistetaan hoitoketjun toimiminen ja hoidon oikea-aikaisuus. Näin tuetaan myös ihmisiä itseään ottamaan vastuuta omasta hoidostaan ja pitämään huolta itsestään. 700 000 euroa

– Korson vanhusten päivätoiminta koska ikäihmisten tukeminen kotona asumiseen on inhimillisesti kestävä ratkaisu ja kunnalle edullisempaa, kuin laitoshoitopaikat. 500 000 euroa

– Toimeentulotuen sosiaaliohjaajat, sillä he tekevät työtä syrjäytyneiden nuorten parissa, ja ovat juuri niitä henkilöitä, jotka voivat auttaa nuoret pois toimeentulotukikierteestä 100 000 euroa

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn mukaan 73 prosenttia suomalaisista puoltaa veronkorotuksia, mikäli vaihtoehtona on palveluiden leikkaus. Me Vihreät kuulumme tuohon 73 prosenttiin. Kannatamme kunnallisveroäyrin nostamista 19,25 prosenttiin välittömästi edellä listattujen palveluiden rahoittamiseksi.

Vetoamme edelleen virkamiehiin, johtaja- ja ruohonjuuritasolla, etsimään uusia säästökohteita, kehittämään työtään niin, että vähemmällä syntyisi enemmän. Henkilökunta pitää ottaa mukaan toiminnallisten säästökohteiden löytämiseksi. Vetoamme yhä uudestaan myös siihen, että Vihreiden, ja useiden muiden ryhmien, esittämät vaihtoehtoiset säästökohteet tutkittaisiin läpi ja niitä lähdettäisiin toteuttamaan ennakkoluulottomasti.

Positiivista on, että kaupunginhallituksen budjettineuvottelujen tuloksena saatiin turvattua kouluavustajien resurssit, Vantaan luontokoulu ja osa vanhusten päivätoiminnnan resursseista sekä lisättyä pieni summa omaishoitotoimintaan. Vihreät ovat valmiina tekemään työtä tulevallakin kaudella vantaalaisten riittävien ja laadukkaiden palveluiden säilymisen puolesta. Tähän tarvitaan yhteinen tahtotila, usko yhteiseen kaupunkiimme ja yhteinen näkemys siitä, mikä tie vie Vantaata kohti valoisampaa tulevaisuutta. Tähän yhteistyörintamaan myös Vihreät ovat valmiita liittymään.