Tervetuloa Hakunilan ja Länsimäen Vihreiden syyskokoukseen

Aika: 13.12.2012 klo 18.00

Paikka: Hakunilan kirkon tiloissa

Kokouksessa käsitellään vähintään kaikki sääntömääräiset asiat

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja

pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä vuonna 2013

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

8. Hallituksen muiden jäsenten valinta

9. Toiminnantarkastajan valinta

10. Valitaan edustaja(t) VaVin yleiskokouksiin

11. Valitaan edustaja ja varaedustajat Vihreiden puoluekokoukseen 2013

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen