Vantaan Vihreiden kevätkokous pidetään lauantaina 6.4. Myyrmäessä. Kevätkokouksessa hyväksytään yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään yhdistyksen esityksistä puolueen luottamustehtäviin.

Ennen kevätkokousta järjestetään puoluesihteeriehdokkaiden paneeli klo 13 alkaen.

Esityslista

Aika: lauantaina 6.4.2013 klo 14
Paikka: Myyrmäkitalo, kerhohuone (Paalutori 3, 3.krs)

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaaa

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastajan
tilintarkastuskertomus ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä
kalenterivuodelta

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7 § Yhdistyksen puoluekokousedustajan valinta

8 § Esitykset puolueen luottamustehtäviin (puoluesihteeri, puoluehallitus, puoluevaltuuskunta)

9 § Muut esille tulevat asiat

10§ Kokouksen päättäminen