Vantaan kaupunki on tiedottanut vuoden alussa, että se ja Blue Service Partners Oy hakevat yhdessä ratkaisua ateriapalveluiden järjestämiseksi yli 20 päiväkodissa ja koulussa Keski-Vantaalla. Vantaan Vihreiden mielestä suurin ongelma on ollut, ettei koulujen henkilökuntaa ole kuunneltu tarpeeksi herkällä korvalla.

– Kouluista on tullut selkeä viesti, että suurin ongelma keittiöissä on vakituisen henkilökunnan puute. Vuokratyövoimaa ei ole luonnollisesti kiinnostanut pitkäjänteinen laadun kehittäminen. Vihreät luottamushenkilöt ovat tehneet kouluruokailun ongelmista kolme selvityspyyntöä, mutta ongelmiin on puututtu vasta nyt, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Juhis Ranta.

Vantaan Vihreiden mielestä koulujen vaikutusvaltaa ateriapalveluiden järjestämisessä pitää lisätä, sillä kaupungilta ei löydy riittäviä resursseja laadunvalvontaan. Kunnalla on tilaajavastuu siitä, että ateriapalvelun toimittava yritys toimii asianmukaisesti. Tässä taloustilanteessa on järkevintä lisätä koulujen vaikutusvaltaa palveluun liittyvissä ongelmissa.

– Ruuan laadun parantamiseksi ateriapalvelujen toimittajien pitää perustaa koulujen ja päiväkotien edustajista koostuvat asiakasraadit. Parannusehdotusten toteutumista on myös seurattava säännöllisesti, ehdottaa varapuheenjohtaja Hanna Valtanen.

Lisätietoja:
Juhis Ranta, puheenjohtaja, 045-2694441
Hanna Valtanen, varapuheenjohtaja, 050-5681960