Vantaan Vihreät valitsivat 13.1. pidetyssä yleisessä kokouksessaan ehdokkaat luottamushenkilöiksi alkaneelle valtuustokaudelle. Valtuustoryhmä vahvistaa valinnat seuraavassa kokouksessaan.

Kaupunginvaltuuston 2 varapuheenjohtajana vuosina 2013 – 2014 toimii Anniina Kostilainen (34). Kostilainen on toiminut edellisellä valtuustokaudella valtuustoryhmän puheenjohtajana. ”Vihreiden tavoitteena on tehdä määrätietoista ja näkyvää vihreää politiikkaa alkaneella kaudella”, Kostilainen linjaa. Tulevan kauden suurimmiksi haasteiksi Kostilainen nimeää kaupungin taloustilanteen, kuntauudistuksen, Sote-uudistuksen sekä uuden Kivistön alueen ja asuntomessujen toteuttamisen. Anniina Kostilainen valittiin myös jatkamaan Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana vuonna 2013. Ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Åstrand ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Anssi Aura.

Kaupunginhallituksen jäseniksi valittiin Timo Juurikkala (54) sekä Sirpa Kauppinen (39). Timo Juurikkala toimii Vihreän liiton varapuheenjohtajana. Juurikkala valittiin myös maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävään. Aiemmin Juurikkala on hoitanut Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan toimialajohtajan tehtäviä sekä ollut vihreiden kansanedustaja. Juurikkala teki paluun Vantaan kunnallispolitiikkaan syksyn 2012 vaaleissa. ”Vantaalla on tehty kovia leikkauksia ennaltaehkäisevistä palveluista. Tärkeät palvelut pitää pystyä turvaamaan ja kaupunkia on kehitettävä pitkäjänteisesti”, Juurikkala toteaa. Yhdeksi päätavoitteekseen Vantaan kunnallispolitiikassa Juurikkala nimeää ympäristö- ja ilmastoasioiden edistämisen.

Sirpa Kauppinen on pitkän linjan vihreä valtuutettu, joka on toiminut aiemmin mm. HSY:n hallituksen varapuheenjohtajana. Kuntavaaleissa Kauppinen sai eniten ääniä vantaalaisista vihreistä. Kauppinen jatkaa HSY:n hallituksen jäsenenä myös tällä valtuustokaudella. ”Sairaat on hoidettava, eivätkä säästöt saa sitä vaarantaa. Tämän lisäksi työtä on tehtävä sen eteen, että kukaan ei putoa kelkasta – samaan aikaan kun talous on tiukilla. Peruskoulun opetuksesta ei kannata leikata.” Kauppinen linjaa.

Sosiaali- ja terveyslautakuntaan Vantaan Vihreät ovat asettamassa 16 vuotta valtuustossa toimineen Sirpa Pajusen, sekä nousevan nuoren politiikon, varavaltuutettu Joel Linnainmäen. Kaupunginsuunnittelulautakuntaan ehdotetaan varavaltuutettuja Minna Kuuselaa ja Mikko Mäkelää ja opetuslautakuntaan valtuutettuja Vaula Norrenaa ja Riikka Åstrandia.

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen puh 044 584 0164
Timo Juurikkala 040 555 4013
Sirpa Kauppinen 040 540 4691