Ensinnäkin haluaisin kiittää kaupunginhallitusta siitä, että päättivät tuoda tämän selvityksen myös valtuuston tietoon. Selvitys on kattava ja se antaa realistisen kuvan Vantaan pienvesistöistä.

Olemme myös valtuustoryhmänä iloisia siitä, että jatkotyöstöä varten perustetaan työryhmä.

Selvityksen pohjalta haluaisin kuitenkin nostaa muutaman tärkeän jutun esiin.

Nousuesteiden poisto.

Vantaalla on monia puroja joihin meritaimen pyrkii nousemaan kutemaan, mutta matkalla on usein merkittäviä tai jopa täydellisiä nousuesteitä. Usein myös vedenlaatu on niin heikkoa, ettei taimen siinä pärjää.

Toinen mitä pidän tärkeänä on luontoarvoiltaan arvokkaiden kohteiden suojelu.

Suurin osa selvityksen pienvesistöistä on ns. savimaiden puroja, joka on Suomen mittakaavassa varsin uhanalainen luontotyyppi. Muualla suurin osa tämän tyyppisistä puroista on jäänyt viljelysmaiden alle. Itselleni tuli selvitystä lukiessa myös pienenä yllätyksenä, että useat pienvesistöt toimivat merkittävänä ekologisena käytävinä myös maaeläimille.

Monien kohteiden kunnostamiseen voisimme saada ulkopuolista rahoitusta; esimerkiksi EU:lta, maa ja metsätalous- tai ympäristöministeriöstä, jolloin kaupungin omia varoja ei kuluisi niin paljoa. olen myös varma, että monet yhdistykset ja järjestöt olisivat oikein mielellään kunnostushankkeissa mukana.

Tärkeimpiä kuitenkin lienee selvityksen A1 kohteet joita työryhmän kannattanee huomioida ensimmäisinä.

Kiitos tästä selvityksestä.