Vantaan vihreät kannattavat vaaleilla valittavaa metropolivaltuustoa ja vahvaa metropolihallintoa.

Metropolihallinnon tärkein tehtävä on jakaa sosiaalista vastuuta seudun sisällä. Vahva metropolihallinto ohjaa rakentamista ja palvelujen järjestämistä siten, että kuntien väliset erot tasoittuvat.

”Kaikkien seudun kuntien pitää kantaa vastuunsa sosiaalisesta asuntotuotannosta ja osallistua syrjäytymisen ehkäisyyn yhtä suurilla panoksilla”, toteaa kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Päätösvalta on siirrettävä pois kuntayhtymistä suoralla kansanvaalilla valittavalle metropolivaltuustolle. Jotta päätösvalta ei katoa liian kauas, päätöksiä tulee tehdä myös kaupunginosien tasolla. Kaupunginosavaltuustot valittaisiin samoissa vaaleissa kuin metropolivaltuusto. Tämän lisäksi tarvitaan kuntalaisten suoran vaikuttamisen vaihtoehtoja, joita nykyteknologia mahdollistaa.

”Metropolimallilla on mahdollista joko parantaa tai huonontaa demokratiaa” kertoo kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Kauppinen ja jatkaa: ”Mikäli asukkaita lähellä olevia asioita ei päästä paikallistasolla suunnittelemaan, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet kaventuvat”.

Liikenneväylät tulee suunnitella metropolihallinnossa kokonaisuutena. Myös joukkoliikenne tulee ulottaa koko työssäkäyntialueeseen.

”Ennusteiden perusteella ruuhkautuminen räjähtää käsiin. Tarvitaan kuntarajoja laajempi näkökulma, jotta toimiva joukkoliikenne saadaan rakennettua”, kaupunginhallituksen varajäsen Anssi Aura sanoo.

Lisätietoja:
Sirpa Kauppinen 040 540 4691, siru.kauppinen@vantaanvihreat.fi
Anniina Kostilainen 044 584 0164, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi
Anssi Aura 0400 783 242, anssi.aura@vantaanvihreat.fi