Vantaan kaupunginhallitus päätti 28.1. kokouksessaan, että koulujen johtokunnat lakkautetaan ja vanhempainyhdistysten ja muiden epävirallisten foorumeiden
roolia vahvistetaan.

Vihreät olisi ollut koulujen johtokuntien säilyttämisen kannalla ja esittivät, että asia palautetaan valmisteluun siten, että koulujen johtokuntia ei lakkauteta, vaan
niiden toimintaa kehitetään ja sen lisäksi tutkitaan mahdollisuutta parantaa perheiden osallisuutta muilla vuorovaikutteisilla foorumeilla.

”Olisimme halunneet vahvistaa johtokuntien asemaa virallisena päätöksentekoelimenä ja samalla vahvistaa vanhempien osallistumismahdollisuuksia heidän lapsiaan koskevissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa”, toteaa väistyvä kaupunginhallituksen jäsen Mikko Mäkelä.

”Opetuslautakunta oli marraskuussa yksimielisesti johtokuntien säilyttämisen kannalla ja suurimmassa osassa päätökseen liittyneissä lausunnoissa haluttiin niin
ikään säilyttää johtokunnat. Tästäkin näkökulmasta lakkauttamispäätös on käsittämätön”, jatkaa kaupunginhallituksen väistyvä varapuheenjohtaja Sirpa Pajunen.

Vihreiden mielestä nyt hyväksytty malli ei tue koulun ja kodin välistä yhteistyötä riittävästi ja olisi tärkeää, että kouluilla toimisi jatkossakin jokin sellainen vanhempien
edustuksellinen elin, jolla olisi virallinen asema ja määritellyt tehtävät. Myös vapaaehtoista toimintaa tulee tukea ja luoda vanhempainyhdistyksille riittävät
toimintaedellytykset.

Lisätietoja:
Mikko Mäkelä, 050-3417386
Sirpa Pajunen, 050-5770982