vaula norrena 240Tavitien liikenneturvallisuutta tulee parantaa esim. katkaisemalla tie Kisatien kohdalta, jotta kova läpiajoliikenne kapealla ja mäkisellä tiellä saadaan loppumaan.

Tavitien piirissä on neljä koulua, joissa on yhteensä 1615 peruskoulun oppilasta (Korso, Ruusuvuori, Vierumäki ja Leppäkorpi). Suuri osa oppilaista kulkee koulumatkansa pitkin Tavitietä, jossa autot ajavat liikennemerkeistä piittaamatta 50-60 km/ h, eikä jalankulkijoilla ole paikkaa väistää, kapean tien molemmin puolin on isot ojat.

Suurin osa Tavitien liikenteestä on kieltomerkeistä piittaamatonta läpiajoliikennettä Saviontieltä Urpiaisentielle. Koululaisten koulumatkaturvallisuus paranee merkittävästi, kun Tavitie laitetaan poikki esim. Kisatien kohdalta ja läpiajo estetään betoniporsailla tms. näkyvillä esteillä. (Vuosien varrella muita kuntateknisiä toimia on tutkittu, mutta todettu, että olosuhteiden johdosta ne eivät Tavitielle käy. Töyssyt eivät kuulemma käy, koska Tavitien vanha silta ei kestä maan tärähtelyä. Jalkakäytävän rakentaminen olisi kuulemma hankalaa, koska se veisi tonteilta autopaikkoja.)

http://www.vaulanorrena.com/files/2013/04/Tavitie-kartta.gif

Tien katkaiseminen on edullisin, nopein ja tehokkain tapa hoitaa ongelma. Läpiajoa tarvitsevat autoilijat pääsevät hyvin Saviontieltä Urpiaisentielle läheisiä Anttilantietä tai Korsontietä pitkin. Myös muut kuntatekniset ratkaisut käyvät, kunhan ne todella estävät läpiajoliikenteen – liikennemerkeistä ei ole ollut apua.

Viime vuonna kaksi koululaista jäi auton alle Tavitiellä, toinen pyörällä, toinen kävellen. Ihmeellisellä onnella kumpikin välttyi vakavilta vammoilta. On syytä korjata Tavitien liikenneturvallisuus ennen kuin tapahtuu jotain ikävää.

Myös Korson aluetoimikunta on pyytänyt kaupunkia tarttumaan toimeen asiassa.  Liitteenä kartta Tavitiestä.

Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut:

Vaula Norrena (vihr.)