anssi aura 240Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää hyvästä henkilöstökertomuksesta. Henkilöstökertomus on hyvin valmisteltu ja antaa realistisen kuvan kaupungin henkilöstötilanteesta. Siitä välittyy henkilöstökeskuksen laadukas ja ihmisistä välittävä työote.

Talous- ja velkaohjelma asettaa henkilöstön vaikeaan asemaan. Monessa tehtävässä tuottavuutta joudutaan hakemaan tilanteessa, kun henkilöstö on jo hyvin tiukoilla. On syytä ottaa huomioon peruslähtökohta, jossa kaikissa henkilöstöön kohdistuvissa organisaatiomuutoksissa syntyy helposti negatiivinen ilmapiiri. Useasti koetaan, että muutos on uhka. Sellainen tilanne, jossa henkilöstö kokisi muutoksen mahdollisuudeksi ei synny itsestään, vaan vaatii esimiehiltä hyviä johtamistaitoja. Kaikkien muutosten yhteydessä on tärkeää pitää tiedottamisen kynnys mahdollisimman matalana. Avoimuus lisää eri osapuolten luottamusta toisiaan kohtaan ja mahdollistaa muutoksen läpiviemisen.

Talous- ja velkaohjelman hengessä henkilöstöä palkitaan asiakastyön määrän kasvattamisesta suhteessa hallinnollisten tehtävien suorittamiseen. Linja on hyvä ja oikea. Samalla on syytä tiedostaa, että tuottavuuden kasvattaminen henkilökunnan tehokkaan työskentelyn lisäämisen kautta ei voi jatkua loputtomasti. Myös henkilöstön jaksamisesta on pidettävä huolta.

On erittäin huolestuttavaa, että henkilöstöön kohdistuneesta väkivallasta tehtyjen ilmoitusten määrä on kasvanut niin voimakkaasti. Väkivaltaa kohtaan pitää olla nollatoleranssi, eikä sen lisääntymistä saa suvaita missään olosuhteissa. Esimerkiksi kouluissa tapahtuvat väkivalta-ja uhkatilanteet ovat osoittaneet, että yhteiskuntamme asenteissa ja rakenteissa on paljon parannettavaa. Väkivalta- ja uhkatilanteiden ehkäisyssä pitää huolehtia siitä, että katse suunnataan myös varsinaiseen syyhyn, eikä ainoastaan seuraukseen. Lasten ja nuorten väkivaltainen käyttäytyminen on aina hälyttävä merkki. On tärkeää puuttua jokaiseen väkivaltatilanteeseen. Yhä tärkeämpää on ennaltaehkäisevien toimenpiteiden riittävyys ja oikea kohdistaminen. Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että väkivalta- ja uhkatilanteiden raportoinnin matala kynnys pysyy jatkossakin, jotta henkilöstöhallinnolla on paras mahdollinen tieto asioiden kuntoon saattamiseksi.

Henkilöstö on muuttuva voimavara, jonka arvosta me voimme päättää. Lähtökohtana päätöksenteolle pitää jatkossa olla: mitä tyytyväisempi henkilöstö, sitä tyytyväisempi kuntalainen.

Lisätietoja

Vihreän valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, Kaupunginvaltuutettu Anssi Aura, puh: 0400 783 242