tikkurilan koski 240Viime päivinä on saatu lukea lehdistä Vantaanjoen poikkeuksellisen kovista tulvista. Vantaan Vihreät tehostaisi hulevesien käsittelyä tulvien ehkäisemiseksi. Vihreiden mukaan hulevesitilanteen parantamisen pitää olla keskeisemmin mukana kuntien toiminnassa. Vantaan oman hulevesiohjelman toimenpiteet tulee toteuttaa viivyttelemättä.

– Kasvavalla pääkaupunkiseudulla on tärkeää huolehtia siitä, että rakennetuilla alueilla huolehditaan hulevesistä jo niiden syntymäpaikoilla. Monissa paikoin sulamisvedet valuvat katuojia pitkin suoraan jokeen. Kertoo Vantaan Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Valtanen.

Ennusteiden mukaan ilmastonmuutos lisää sateita Suomessa. Vihreiden mielestä uhka on otettava tosissaan. Viherkatot auttavat hulevesien hallinnassa, sillä viherkatto voi pidättää huomattavan osan katoille satavista vesistä. Järjestö lisäisi viherkattojen rakentamista kunnissa ja käyttäisi Porttipuistossa saatuja kokemuksia hyödyksi koko jokialueella.

– Hulevesien syntymistä pitäisi ehkäistä mahdollisimman paljon jo syntylähteillä. Viherkattojen on todettu myös viilentävän sisätiloja kesäisin, eikä sovi unohtaa myöskään kattoviljelyä. Hyödyt ovat monipuoliset. Kertoo Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Juhis Ranta.

Hulevesien käsittely parantaa myös Vantaanjoen vesistöalueen virkistyskäyttöä sekä ehkäisi sulamisvesistä ja rankkasateista johtuvia jätevesipäästöjä

– Ravinnevalumien vähentäminen parantaisi joen virkistyskäyttöä. Jokivarressa on paljon uimarantoja ja ei siellä kenenkään ole kiva kikkareiden seassa uida. Toteaa Ranta.

Lisätietoja:

Juhis Ranta, 0452694441
Puheenjohtaja, Vantaan Vihreät

Hanna Valtanen, 0505681960
Varapuheenjohtaja, Vantaan Vihreät