metsäInkoossa sijaitsevan Bjursin ja Sipoossa sijaitsevan Etelälahden myytiin valtiolle. Kaupan myötä alueet liitetään osaksi metsien monimuotoisuutta edistävää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-ohjelmaa (METSO). METSO-ohjelman myötä alueet siirtyvät valtion luonnonsuojelualueeksi.

Bjursin myyminen ei tarkoita alueen virkistyskäytön loppumista. Monimuotoinen metsä tulee tarjoamaan jatkossakin ainutlaatuiset mahdolliset retkeilyyn. Alueelle rakentaminen ei olisi ollut mahdollista kaavamääräysten vuoksi, eikä alueen taloudellinen hyödyntäminen olisi siten tullut kysymykseen.