Vihreiden esityksestä perustettiin opetuslautakunnan yksilöasioiden jaosto. Uudessa toimintamallissa olisi oppilaan määräaikainen erottaminen siirtynyt johtokunnilta takaisin opetuslautakunnalle. Vasta pari vuotta sitten oli määräaikainen erottaminen siirretty johtokunnille, koska joskus päätös on tehtävä erittäin nopeasti 1-3 päivän sisällä. Päätös on tehtävä nopeasti erimerkiksi tilanteessa, jossa väkivaltainen oppilas uhkaa muiden oppilaiden turvallisuutta.

”4 § Yksilöasioiden jaosto
Lautakunnassa on yksilöasioiden jaosto, johon lautakunta valitsee keskuudestaan vähintään viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.”