Pöytäkirjalausuma kohtaan §10

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon seuraavat asiat:

Nykyinen kohta 1.2. saattaa vaikeuttaa joukkoliikenteen kehittämistä ja/tai nostaa lippujen hintoja. Energiansäästöä koskeva tavoite tulisi lisätä sitovaksi tavoitteeksi. Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut -kohtaan tulisi lisätä myös vaikuttavuutta kuvaava mittari, esimerkiksi sähköisestä hyvinvointikertomuksesta. 0,5 prosenttiyksikön veronkorotuksella voidaan estää pahimmat leikkaukset ennaltaehkäisevistä palveluista. Velkaantumista ei katkaista ilman veronkorotusta.