Kiitos puheenjohtaja!

Olen iloinen, että Kaupunki on ottanut asiakseen edistää
kaupunkilaisten osallisuutta.

Ohjelmassa mainitaan, että ”Vantaalla voidaan kokeilla myös
osallistuvaa budjetointia”.Toivon, että tämä kirjaus ei jäisi pelkäksi korulauseeksi,
vaan osallistuvan budjetoinnin kokeilu toteutuisi jo lähivuosina.

Osallistuvasta budjetoinnista on erilaisia esimerkkejä ympärimaailman,
joista lähimmät löytyy Helsingistä, missä tälläkin hetkellä on menossa
osallistuvan budjetoinnin hanke nuorisotoimen alla.

Vantaan ei ole syytä jättäytyä pois tästä demokratian rakkaudenjunasta.

Ohjelmaa  ja sen toteutumista on myös arvioitava kriittisesti ja tarvittaessa muuttaa toimintatapoja
mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Kiitos!