riikka åstrand 240”Sitran ja Jyväskylän kaupungin ”Kohti resurssiviisautta” –hankkeessa on etsitty konkreettisia tapoja vähentää luonnonvarojen ja energian käyttöä. Hanke sisältää erilaisia käytännön kokeiluja, joista saatuja malleja on tarkoitus levittää eri puolille maata. Hankkeesta löytyy tietoa sivuilta www.sitra.fi/ekologia/resurssiviisaus.

Yksi hyväksi osoittautunut kokeilu on ollut kouluruokailusta ylijääneiden annosten myyminen 1-1,5 € hintaan lähialueen asukkaille, mitä kokeiltiin Vaajakummun koulussa. Ruokahävikki on vähentynyt ja lähialueen asukkailla on ollut mahdollisuus ruokailla terveellisesti ja edullisesti. Ruokailuissa on käynyt mm. lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka ovat kertoneet, että he eivät välttämättä edes poistuisi kotoaan ilman lounasruokailua. Jyväskylän kaupunki onkin suunnitellut kokeilun laajentamista muihin palvelutaloihin ja kouluihin.

Tällä hetkellä merkittävä osa julkisen ruokailun syömäkelpoisistakin tähteistä päätyy jätteeksi. Omavalvontamääräysten mukaan aterioiden kuumia osia ja salaattia ei voi jäähdyttää, myydä ja tarjoilla uudelleen tehokkaasti esimerkiksi seuraavan päivän aterian yhteydessä, vaan ne päätyvät biojätteeksi. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian (2013) yhtenä tavoitteena on, että ”vähennetään ruokahävikkiä elintarvikeketjun joka vaiheessa ja korostetaan ruokavalintojen merkitystä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi”. Ylijäämäruuan myyminen tukee strategian toteutumista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaalla kokeillaan vastaavaa ylijäämäannosten myyntiä kouluilta ja/tai palvelutaloilta. Jos kokeilu osoittautuu paikallisestikin onnistuneesti, niin sen perusteella toimintaa voidaan laajentaa kaikkiin kaupungin julkisiin ruokapaikkoihin.”