vihreaksi toimijaksi

Vantaan vihreä valtuustoryhmä haluaa tasapainottaa Vantaan taloutta 0,5 prosentin veronkorotuksella ja panostuksella ennaltaehkäisyyn ja energiansäästöön lyhytnäköisten leikkausten sijaan. Vihreät kohdistaisivat veronkorotuksen kokonaan velkaantumisen estämiseen. Korkokuluissa säästyvät rahat Vihreät haluavat kohdistaa palveluihin.

– Käyttämällä 0,5 veronkorotus velan maksuun lainanhoitokustannuksissa säästetään vuosina 2014-16 yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa. Tällä säästöllä voidaan pelastaa lakkautusuhan alla olevat koulut ja tukea ennaltaehkäiseviä palveluja. Bonuksena Vantaalla on kolmen vuoden päästä 60 miljoonaa euroa vähemmän velkaa, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Åstrand.

Vihreät haluavat lisäksi panostaa energiansäästöön, josta on saatavissa miljoonien eurojen suuruiset säästöt vuositasolla. Leikkauksia voidaan tehdä myös muualta kuin palveluista, mm. kumppanuuksista voidaan säästää satoja tuhansia asukkaiden hyvinvointia heikentämättä.

– On tärkeää löytää sellaisia säästötapoja, joilla turvataan kuntalaisten mahdollisuudet saada apua ja tukea. Ennaltaehkäisevien palveluihin panostamalla ongelmiin voidaan tarttua ajoissa, joten esitämme lisäresursseja muun muassa koulupsykologien ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijöiden palkkaamiseen, sanoo valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Heidi Rosbäck-Mikkonen.

Matkailun edistämiseksi Vihreät esittävät Kuusijärven ympärille rakennettavaa luontomatkailun toimijaverkostoa.

– Luontomatkailussa on suuri potentiaali. Pienellä rahamäärällä voidaan lähteä rakentamaan suurta työllisyyspotentiaalia yrittäjyyden kautta. Tähän tarvitaan ensiksi pieni ponnahduslauta kaupungilta, summaa valtuustoryhmän 2.varapuheenjohtaja Anssi Aura.

blank

LISÄTIETOJA:

Riikka Åstrand, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi, 050-5394555
Heidi Rosbäck-Mikkonen, heidi.rosbackmikkonen@vantaanvihreat.fi, 040-5903595
Anssi Aura, anssi.aura@vantaanvihreat.fi, 040-7722958

blank

VIHREITÄ TAVOITTEITA VUODEN 2014 TALOUSARVIOON

– Vuodelle 2014 veroa korotetaan 19,50 %:iin, ja korotuksen (0,5%) verotuotto käytetään kaupungin velan vähentämiseen. Vuosina 2014-2016 Säästyvät lainanhoitokulut (1,8 milj.) käytetään palveluihin.

ENERGIANSÄÄSTÖ

– Käynnissä olevien ja valmistuneiden selvitysten lisäksi vuoden 2014 valtuustoseminaariin mennessä laaditaan laskelmat kaupungin energian ja vedensäästöpotentiaalista, asetetaan energian ja veden säästölle mitattava euromääräinen tavoite sekä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma tavoitteen toteuttamiseksi.
– Led-valojen käyttöä lisätään
– Uimahalleissa toteutetaan HSY:n vedensäästökampanja

SIVISTYSTOIMI

– Laaditaan kattava kouluverkkoselvitys, joka ottaa huomioon tilatehokkuuden lisäksi rakennusten terveellisyyden, turvallisuuden ja monikäyttömahdollisuudet sekä pisteyttää myös laatutekijöitä kuten koulun pedagogisia ja yhteisöllisiä tekijöitä
– Poistetaan talousarviosta Hevoshaan ja Tuomelan lakkautukset
– Alakoulun kielivaihtoehtojen monipuolistamiseksi tehdään yhteistyötä koulujen kesken ja levitetään hyviä käytäntöjä koulujen välillä.
– Kaksi koulupsykologia lisää, 100 000 euroa.
– Vähennetään sivistystoimen ulkopuolisten konsulttien käyttöä, 170 000 euroa.
– Lukiosäästöjä perutaan, 70 000 euroa.
– Selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa kursseja osin video-opetuksella esim. harvinaisemmissa kielissä.
– Koulu- ja päiväkotikiinteistöillä kiinnitetään erityistä huomiota kosteusvaurioiden välittömään korjaamiseen sekä tehdään kosteusvaurioiden hallintaohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

– Lapsiperheiden kotipalveluihin kolme työntekijää lisää, 120 000 euroa
– Ennaltaehkäisevää työtä, kuten lapsiperheiden kotipalvelua, toteutetaan aiempaa enemmän perheiden tilanteiden helpottamiseksi ja huostaanottojen vähentämiseksi
– Terveydenhuollon kustannuksia vähennetään paremmalla kuntoutuksella.

ELINKEINOT

– Kuusijärvellä aloitetaan luontomatkailuhanke yhteystyössä eri toimijoiden kanssa.
– Selvitetään kaupungin mahdollisuudet hakea Interreg-rahoitusta yhteistyössä kumppaneiden kanssa vuosille 2014-2020 kaupungin elinvoimaa tukevissa hankkeissa.
– Hankintakeskus huolehtii, että hankintoja pilkotaan pienempiin osiin.

VAPAA-AJAN PALVELUT

– Tikkurilan nuorisotila perustetaan Neilikkatien pajataloon vuonna 2015.

KAUPUNKISUUNNITTELU

– Väyläinvestoinneissa painotetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä siten, että niiden kulkutapaosuus kasvaa.
– Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia kaiken ikäisille. Jalankulku ja pyöräily huomioidaan ensisijaisina keskustoissa liikkumisen tapoina.
– Kaupunkirakenne eheytyy
– Puurakentamisen osuus kasvaa.

YMPÄRISTÖ

– Kaupungin metsiin sitoutuneen hiilen määrä kasvaa.
– Luonnonmukaista vesirakentamista suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

JUHLAT

– Loppiaisvastaanoton lopettaminen 50 000 euroa
– Määrärahan lisäys kaupunkijuhlaan, 20 000 euroa.

MUITA SÄÄSTÖKOHTEITA

– Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muutos siten, että palkkiot nousee vasta neljän tunnin jälkeen. Säästö 15 000 euroa.
– Puolueitten koulutustukien puolitus. 57 000 euroa.
– Säästöt kumppanuushankkeista, 150 000 euroa
-Selvitetään käytetyn konsulttityön määrä henkilötyövuosissa. Arvioidaan konsulttityön kustannusvaikutukset verrattuna omaan tuotantoon.