riikka åstrand 240Vihreät ovat huolestuneet suunnasta, johon Vantaata ollaan viemässä.

Vantaa on monin mittarein yksi parhaiten palvelunsa tuottava kaupunki. Vantaalla on siis pitkään tehty oikeita asioita. Sitä ei moni uskoisi tämänhetkisen Vantaa-uutisoinnin perusteella.

Viime vuosien aikana suunta on muuttunut. On lähdetty vanhakantaiselle tielle, jossa päätökset tehdään kapea-alaisesti eikä katsota pitkäjänteisesti päätösten vaikutuksia.

Kaupungin investointeihin otettu ylisuuri velkamäärä on saanut päättäjät vetämään hätäjarrusta. Se on ymmärrettävää. Mutta jarruttaa voidaan myös hallitusti, ilman että kyydissä olijat kaatuvat.

Vantaan mittakaavassa pieniä, mutta tavallisen ihmisen arkea suuresti haittaavia säästötoimenpiteitä toteutetaan tällä hetkellä säälimättä ja sivuille vilkuilematta. Strategiassa puhutaan kestävästä kehityksestä, innovatiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Todellisuus on jotain muuta. Innovatiivisuus näkyy vain instituutin nimessä. Asukkaita kuullaan muttei kuunnella. Kehityssuunta on kaikkea muuta kuin kestävä.

**

Viime vuonna aloitetussa talous- ja velkaohjelmassa on pyrkimys tasapainottaa talous ja saada velkaantuminen hallintaan nopealla aikataululla. Se onkin tärkeää, sillä uusimpien uutisten mukaan Vantaa velkaantuu jopa suunniteltua enemmän ja pelkästään korkokulut ovat nyt 20 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt käsiteltävässä budjettiesityksessä ei kuitenkaan esitellä aidosti tehokkaita keinoja velkaantumisen ehkäisemiseksi. Yksittäisiä lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka pidemmällä tähtäimellä johtavat vain suurempiin kustannuksiin, ei voida Vihreiden mielestä pitää tehokkaina.

Vihreät painottavat, että nyt on aika tarttua velkaantumiskehitykseen järein keinoin ilman, että kuntalaisten hyvinvointia oleellisesti huononnetaan.

Siksi esitämme 0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta. Se tietäisi TA-kaudella 80 miljoonaa vähemmän lainaa. Siten säästettäisiin lähes 2,5 miljoonaa euroa lainanhoitokuluja neljän vuoden aikana. Näillä säästyneillä miljoonilla voisimme parantaa palveluja..

Investoinneista koituvia velkaongelmia ei voi kattaa ainoastaan palveluiden leikkauksilla ja siten maksattaa niitä lasten ja heikoimpien selkänahasta. Veron korotus on tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa.

**

Monet valtuustoenemmistön valitsemat leikkauspäätökset eivät kestä päivänvaloa.

Viime syksynä me yhdessä mm. vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kanssa vastustimme kymmenen toimeentulotukikäsittelijän työsuhteen päättämistä. Pidimme sitä typeränä säästönä, joka johtaisi vain suurempiin kustannuksiin. Tämän vuoden olemmekin seuranneet farssia, jossa Vantaa vain vaivoin välttyi maksamasta miljoonan euron uhkasakon käsittelyaikojen pidennyttyä kestämättömälle tasolle. Lopulta oli pakko tunnustaa se tosiasia, että käsittelijöitä on pakko palkata 12 lisää.

Tänä syksynä sosterissa ei ole samanlaisia leikkaushankkeita ilmassa, ehkä viime vuodesta otettiin opiksi. Onneksi kaupunginjohtajan budjettiesityksessä on jo huomioitu sosterin hädänalainen tila kohdentamalla hieman enemmän resurssia toimialalle.

Sen sijaan sivistystoimessa on jatkettu vanhaan malliin. Viime vuonna sivin kohteena olivat kouluavustajat, joihin kohdistuva älytön leikkausehdotus saatiin kansalaisaktiivisuudenkin ansiosta torpattua. Tänä vuonna leikkauslistalle on päätynyt kaksi koulua.

Tässä ollaan vanhakantaisen ajattelun ytimessä. Ei ymmärretä, kuinka peruskoulu on yksi edullisimpia tapoja ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä alueella kuin alueella.Tuomelan ja Hevoshaan seinien ylläpitäminen on halpa tapa toteuttaa kaupungin arvoja, pitää yllä palveluja myös lähiöissä ja tehdä lähiöistä houkuttelevia.

Vantaa on menettänyt imagotappiona tämän prosessin kuluessa enemmän pääomaa kuin säästöt ikinä toisivat kassaan rahaa.

Hyväkuntoisten koulujen lakkauttaminen tilanteessa, jossa oppilaiden määrä kasvaa sadoilla vuosittain ja kaupungin käsissä on monia riskialttiita, remontin tarpeessa olevia kouluja, on todella typerää.

Kouluja on purkamisen jälkeen kallista pystyttää takaisin. Kun purkamisen jälkeen huomataan, että hyvin toimiva koulu onkin se, johon lähiöissä kannattaa tutkimustenkin mukaan panostaa, peruuttaminen ei onnistukaan.

**

Vantaalla puhutaan kauniisti ennaltaehkäisystä. Hienoa, että on ymmärretty sen merkitys. Nyt tarvitaan myös tekoja.

Esimerkiksi lastensuojelussa ennaltaehkäisevien palveluiden vähäinen määrä näkyy miljoonien eurojen budjetin ylityksenä huostaanottojen ostopalveluissa tänä vuonna.

Vihreät esittävät, että lapsiperheiden kotipalveluiden työntekijöiden määrää lisätään kolmella, jotta perheet, joissa on akuutti kriisitilanne, saavat tukea ennen kuin heidän tilanteensa pahenee. Ennaltaehkäiseville toimille olisi järkevää osoittaa paljon enemmänkin resursseja. Mutta edes tällä pienellä askeleella voimme aloittaa.

**

Asia, josta olemme nyt esitettävän budjetin suhteen erityisen iloisia on, että Vantaa on vihdoin ottamassa konkreettisia askeleita kohti energiansäästöpotentiaalin selvittämistä ja tavoitteiden asettamista. Energiansäästötoimenpiteitä selvitettäessä on tehtävä ne ammattimaisesti, ettei niillä tehdä hallaa esimerkiksi rakennusten kunnolle. Nämä reunaehdotkin huomioiden on säästöpotentiaali kaupungille vuosittain miljoonia euroja, kunhan tätä todella lähdetään toteuttamaan.

**

Me Vihreät toivomme, että nyt seuraavan valtuuston budjettikäsittelyn aikana jokainen valtuutettu katsoisi asioita omantuntonsa mukaisesti, päätösten seurausvaikutuksia arvioiden. Tehdään päätöksiä, jotka ovat Vantaalle sekä taloudellisesti että inhimillisesti arvioiden oikeita pitkälläkin tähtäimellä.