Vihreät ovat huolissaan suunnasta, johon Vantaata ollaan viemässä. Talous- ja velkaohjelman tavoitteista huolimatta Vantaa velkaantuu jopa suunniteltua enemmän ja pelkästään korkokulut ovat nyt 20 miljoonaa euroa vuodessa. Maanantain 18.11. valtuuston kokouksessa käsiteltävässä budjettiesityksessä ei kuitenkaan esitellä aidosti tehokkaita keinoja velkaantumisen ehkäisemiseksi. Yksittäisiä lyhytnäköisiä leikkauksia, jotka pidemmällä tähtäimellä johtavat vain suurempiin kustannuksiin, ei vihreiden mielestä tehokkaina voi pitää.

– Esitämme 0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta. Se tietäisi kolmessa vuodessa 60 miljoonaa vähemmän lainaa. Siten säästettäisiin lähes 2 miljoonaa euroa lainanhoitokuluja kolmen vuoden aikana. Näillä säästyneillä kahdella miljoonalla voisimme parantaa palveluja, toteaa valtuustoryhmän pj. Riikka Åstrand.

Vihreät ovat myös pettyneitä, ettei ennaltaehkäisyyn ole tulossa tarvittavia lisäresursseja. Vihreät esittävät, että lapsiperheiden kotipalveluiden työntekijöiden määrää lisätään kolmella, jotta perheet, joissa on akuutti kriisitilanne, saavat tukea ennen kuin heidän tilanteensa pahenee.

– Esimerkiksi lastensuojelussa ennaltaehkäisevien palveluiden vähäinen määrä näkyy miljoonien eurojen budjetin ylityksenä huostaanottojen ostopalveluissa tänä vuonna. Myös vastuuntuntoisen henkilökunnan painolasti kasvaa vuosi vuodelta, toteaa vihreiden 1. varapuheenjohtaja Heidi Rosbäck-Mikkonen.

Budjettineuvotteluissa sentään hyväksyttiin Vihreiden jo vuosia vaatima esitys Vantaan energiansäästöpotentiaalin hyödyntämisestä.

– Energiansäästötoimenpiteitä selvitettäessä on tehtävä ne ammattimaisesti, ettei niillä tehdä hallaa esimerkiksi rakennusten kunnolle. Nämä reunaehdotkin huomioiden on säästöpotentiaali kaupungille vuosittain miljoonia euroja, kunhan tätä todella lähdetään toteuttamaan, kertoo valtuustoryhmän 2. vpj Anssi Aura.

Yksi käsittämättömimmistä esityksistä ensi vuoden talousarviossa on ehdotus kahden koulun lakkautuksesta. Hyväkuntoisten koulujen lakkauttaminen tilanteessa, jossa oppilaiden määrä kasvaa sadoilla vuosittain ja kaupungin käsissä on monia riskialttiita, remontin tarpeessa olevia kouluja, on todella typerää ja vie Vantaata väärään suuntaan.

– Peruskoulu on yksi edullisimpia tapoja ehkäistä syrjäytymistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä alueella kuin alueella. Hyvät koulut myös tekevät lähiöistä houkuttelevia asuinpaikkoja. Vantaa on menettänyt imagotappiona tämän prosessin kuluessa enemmän pääomaa kuin säästöt ikinä toisivat kassaan rahaa, huokaisee Åstrand.
blank

Lisätietoja:

Riikka Åstrand, 050-5394555, riikka.astrand@vantaanvihreat.fi
Heidi Rosbäck-Mikkonen, 040-5903595, heidi.rosbackmikkonen@vantaanvihreat.fi
Anssi Aura, 040-7722958, anssi.aura@vantaanvihreat.fi