Vantaan vihreä valtuustoryhmä on pettynyt Vantaan valtuuston kantaan Fennovoimaan sijoittamisessa.

Elokuussa 2013 kaupunginvaltuutettu Anniina Kostilainen (vihr.) jätti valtuustoaloitteen Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoimaan sijoituksesta. Aloitteessa ilmaistiin huoli Vantaan Energia Oy:n suunnitelmista sijoittaa yhtiön varoja Fennovoiman suunnitteilla olevaan ydinvoimahankkeeseen. Hanke on aloitteen allekirjoittajien mielestä suuri taloudellinen riski yhtiölle ja Vantaan kaupungille Vantaan Energia OY:n omistajana.

Aloitteeseen saatiin vastaus joulukuun 2013 valtuuston kokouksessa. Kostilaisen mukaan aloitteeseen annetun vastauksen perusteella on mahdotonta arvioida Fennovoima-investoinnin Vantaan Energia OY:n taloudelle aiheuttamia riskejä.

“Vastauksessa todettiin, että ydinvoiman kannattavuutta ei voi arvioida tämän hetken tai lähivuosien sähkön hinnan perusteella. Vastauksessa ei kuitenkaan perusteltu, mihin oletus Fennovoimaan sijoittamisen kannattavuudesta perustuu”, Kostilainen ihmettelee.

Kaupunginvaltuusto äänesti aloitteen palauttamisesta valmisteluun. Aloitteen palauttamisen puolesta äänesti 23 valtuutettua.

Vantaan Energia Oy on viimeisen kymmenen vuoden aikana maksanut omistajilleen osinkoja yhteensä 229 miljoonaa €. Yhtiön osingonmaksukyky raunioituu, jos yhtiön investoinnit osoittautuvat yhtä huonoiksi, kuin Olkiluoto 3, jonka hinnan piti olla noin 3 miljardia ja valmistumisvuosi 2009. Tällä hetkellä OL-3:n hinnaksi arvioidaan 9 miljardia eikä se pitkään aikaan tule tuottamaan omistajilleen mitään muuta kuin kustannuksia.

Fennovoiman laitoksen hinnaksi on esitetty 4-6 miljardia. Jos hinta kolminkertaistuu rakennusaikana, kuten OL-3:n kohdalla, puhutaan lopulta 12-18 miljardin sijoituksesta.

Tämän hetkisten tietojen mukaan Vantaan Energia Oy on sitoutunut runsaan 8 %:n osuudella Fennovoima-hankkeeseen. Sähkön hinnan pitää nousta nykytasostaan todella paljon, jotta edes laitokseen sijoitettavat rahat saadaan kohtuuajassa takaisin.

“Vantaan Energia Oy on juuri tehnyt suuren investoinnin jätteenpolttolaitokseen. Kestää kauan, ennen kuin laitokseen kiinnitetty pääoma on sen tuotolla kuoletettu. Tehty investointi heikentää yhtiön osingonmaksukykyä useiksi vuosiksi tästä eteenpäin”, toteaa kaupunginvaltuutettu Anssi Aura (vihr.)

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen, puh. 044 5840 164
Anssi Aura, puh. 040 7722 958