tuomas rinne 240_Tikkurilan aluetoimikunnan kokouksessa 13.2. oli paikalla arkkitehti Asta Tirkkonen esittelemässä kaupunkisuunnittelun uusimpia visioita Tikkurilan kehittämisestä. Erityisesti suunnitelmissa ilahdutti se, että Tikkurilan keskustasta tehdään kaupunkimaista umpikortteleineen ja kivijalkakauppoineen.

Olimme valmistelleet Ville Karisen kanssa aluetoimikunnalle esityksen Villa Åvikin tontin käytöstä ja jokialueen kehittämisestä. Aluetoimikunta lähetti esityksen eteenpäin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle. On jännittävää nähdä mihin suuntaan jokirantaa kehitetään tulevaisuudessa. Toivottavasti esityksellämme on vaikutusta, sillä se sisältää paljon hyviä elementtejä.

 

Esitys villa Åvikin tontin käyttötarkoituksesta ja jokirannan palveluiden kehittämisestä

Tikkurilan aluetoimikunta esittää, että kaupunki selvittää matkailu- ja virkistyskäyttöä palvelevan
monitoimitalon rakentamista Villa Åvikin tontille. Joen alueen matkailu- ja virkistyskäyttö on tällä hetkellä alihyödynnettyä. Joen virkistyskäyttöä ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi ja alueella ei ole Heurekan lisäksi muita matkailua edistäviä vetovoimatekijöitä. Jokirannan alueella mahdollisia virkistystä ja matkailua edistäviä toimintoja olisivat esimerkiksi:

-Kalastus:Kalastuslupien myynti ja kalastusopaspalvelut
-Ohjelmatoiminta esim. teatteri ja kesäteatteri
-Yleinen sauna, avantouinti ja muut hyvinvointipalvelut
-Ravintola ja anniskelutoiminta
-Kanootin ja vastaavien vuokraus ja opaspalvelut, koskenlasku
-Matkailuinfo

Tikkurilan rannan aluetta tulisi kehittää kokonaisuutena ja alueella tällä hetkellä olemassa olevaa toimintaa tulisi kehittää siten että alueelle sijoittuvat palvelut tukevat toisiaan.  Tikkurilan padon purkamista kosken palauttamista vapaana virtaavaksi tulisi selvittää. Vapaana virtaava koski lisäisi alueen luontomatkailu- ja virkistysarvoa huomattavasti. Veinin Myllyn rapistunut tanssilava tulisi kunnostaa tai rakentaa uudelleen. Myös teatteri-toiminnan edellytysten parantamista alueella tulisi selvittää. Alueella on aktiivista teatteri ja kesäteatteri toimintaa (Teatteri Vantaa ja Tikkurilan teatteri)

Luontomatkailu on Suomessa ja maailmalla nopeasti kasvava ala ja alueelle syntyvät uudet palvelut tuottavat merkittävän lisäarvon kaupungin matkailutoimintaan. Palveluiden saaminen alueella ei ole ongelma, sillä Vantaalta löytyy kalastus- ja erämatkailupalveluiden tuottajia (esim. Suomen suurin kalastusmatkailuyritys Fishing Lords ja kanoottivuokraukseen erikoistuneita yrityksiä). Myös kulttuurimatkailulla on merkittävää paikallista taloutta edistävää vaikutusta.

Alueen palvelut ovat nopeasti tavoitettavissa lentokentältä ja tämä mahdollistaa myös  pikaturismin kehittymisen alueella. Nykyiset palvelut eivät houkuttele poikkeamaan Tikkurilan alueella. Myös alueen kasvava väestöpohja takaa palveluille käyttäjiä.

Jokirannan alueella on mahdollisuus kehittyä monipuoliseksi tapahtuma- ja virkistysalueeksi. Villa Åvikin tontin käyttön tulisi tukea alueen virkistyskäyttöä ja matkailun edistämistä. Tontin käyttötarkoituksen tulisi perustua jokirannan alueen mahdollisuuksien kokonaissuunnitelmaan. Ennen kuin tontin käyttötarkoituksesta päätetään kaupungin tulisi selvittää eri toimijoiden kiinnostusta alueen palveluiden kehittämiseen ja tehdä jokirannan aluetta koskeva kokonaissuunnitelma.

 

Tuomas Rinne