hotelli

 

HOTELLI VANTAAN LAAJENNUS

Tikkurilan ja Keravanjoen rannan kehittämisen kannalta merkittävä esityslistan kohta oli Hotelli Vantaan laajentamissuunnitelma, jolla hotelli kasvaisi 129 huoneella. Kaavaehdotuksessa esitettiin laajennusosaa, joka olisi pilarien päällä ja ylittäisi Tikkurilantien joen rantaan saakka. Ennen kuin jokirannan alueesta on tehty kunnollinen kokonaissuunnitelma, olisi huono vaihtoehto hyväksyä näin selkeästi rannan yhtenäisyyden rikkova laajennus. Hotellin laajentamisesta on kuitenkin ollut esillä muitakin vaihtoehtoja. .Kaavaehdotuksessa todettiin uuden osan luovan mielikuvan ”modernista merenrantarakentamisesta”. Voi aiheellisesti kysyä, miksi tarvitsemme Keravanjoen rantaan Veininmyllyn ja Silkkitehtaan jatkoksi modernia merenrantarakentamista, ja miten se palvelee alueen virkistyskäyttöä? Itse laajennus on sinänsä, ympäristöstään irrotettuna, luonnosvaiheessaan arkkitehtuuriltaan ihan hyvän näköinen ja muodostaa aika hyvän porttiaiheen Tikkurilantien ylle.

-Kokouksessa päätettiin ryhmien välisessä neuvottelussa yksimielisesti, että asia palautetaan valmisteltavaksi, ja siihen palataan sitten kun jokirannan kokonaissuunnitelma valmistuu. Tätä on jo työryhmä miettimässä. Hyvä!

 

jokiranta

Kuvassa vasemmalla oleva korkea rakennus on kaavaehdotuksen uusimmasta versiosta poistunut. Kuva: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

 

HAKUNILAN VARIKKOALUE

Hakunilan keskustan länsipuolella, Jokiniementien pohjoispuolella sijaitseva varikkoalue aiotaan muuttaa asemakaavalla 900 asukkaan kerrostaloalueeksi. Alueen rakennusoikeus olisi 42 700 kerrosneliötä (asuinkerrostaloille 42 100 k-m2, erityisasumiselle 1500 k-m2 ja huoltoasemalle 600 k-m2). Lahdenväylän reunaan kaavoitetaan huoltoasema sekä pysäköintialueet joukkoliikenteen liityntäpysäköinnille ja raskaalle liikenteelle. Tulevien kerrostalojen kerrosluku vaihtelee kolmesta kahdeksaan, niin että se alenee viereisen Kaskelan pientaloalueen suuntaan ja talot muodostavat muurimaisen rakenteen Lahdenväylän ja Jokiniementien suuntiin.

Alue sijaitsee kaavamuutostekstin mukaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Tämä on toki totta, mutta nyt asutusta tulee nyt paljon lisää. Lisäksi tämän alueen eteläpuolelle, nykyisen bussivarikon paikalle, noussee lähitulevaisuudessa iso kauppakeskus ja lisää asuinkerrostaloja, mikä kasvattaa paineita joukkoliikenteen kehittämiseen. Nykyiset bussilinjat (62, 68, 52 sekä seutulinjat 730 ja 731) nykyisine aikatauluineen eivät enää riitä. Jokiniementielle onkin nyt osoitettu ohjeellinen joukkoliikenteen runkoyhteys, mikä voidaan toteuttaa raitiotienä. Olisiko tässä nyt oikeasti sen vantaalaisratikan paikka?

Paikka on meluominaisuuksiltaan haastavasti Lahdenväylän ja Lahdentien välissä, ja hyvin suunnitellulla kerrostalomuurilla voidaan vaimentaa meteliä. Nykyinen varikkoalue on kaupunkikuvallisesti melkoinen epäalue, eikä luontoarvojakaan ole kaavamuutosalueella suuresti. Virkistysalueet tämänkaltaisessa suunnitelmassa tietysti hieman pienenevät. Viereisen pientaloalueen asukkaat myös hyvin ymmärrettävästi vastustavat kerrostalojen tuloa aivan naapuriin, etenkin kun varjostavaa vaikutusta syys-huhtikuun aikana ei voi välttää. Muuten tämä kaavamuutos tukee kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteita, kaupunkikeskustojen tiivistymistä hyvine yhteyksien äärellä.

-Asia eteni lautakunnassa esityksen mukaan keskustelun jälkeen. Kysymyksiä herätti eniten alueen melu, ongelmana on mm. se että Lahdenväylän viereen suunnitellun meluesteet eivät ole toteutuneet. Yli 65 desibelin melu vaatii rakentamiselta tarkkaan mietittyjä ratkaisuja. Myös alueen eteläpuolisen bussivarikon tuleva sijoitus puhututti, aiheellisesti. Tähän saataneen selvyyttä kesään mennessä…

 

TIKKURILAN SENIORITALO

Muina asioina lautakunnan kokouksessa oli esillä mm. Tikkurilassa Kielotien ja Neilikkakujan risteykseen kaavoitettu kahdeksankerroksinen senioritalo. Kauttaaltaan Kielotien suunnittelu on mennyt hyvään suuntaan, toivottavasti suunnitelmat myös toteutuvat niin että tiestä todella tulisi kaupungin keskustaan kivijalkaliikkeineen sopiva bulevardityyppinen väylä.

 

minna kuusela 240Minna Kuusela, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen