kokous

Tervetuloa Vantaan vihreiden kevätkokoukseen Koivukylään! Kevätkokouksen jälkeen Koivukylässä on tavattavissa vihreitä eduskuntavaaliehdokkaita. Lisätietoja tapahtumasta löytyy Vavin sivuilta.

Vantaan Vihreät ry:n kevätkokous

Aika: lauantaina 12.4.2014 klo 12
Paikka: Kafnetti (Rautkallionkatu 3)

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaaa

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Käsitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastajan
tilintarkastuskertomus ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä
kalenterivuodelta

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7 § Yhdistyksen puoluekokousedustajan valinta

8 § Luottamushenkilövalinnat

Valitaan henkilöt seuraaviin vapautuviin luottamustehtäviin:

– Tikkurilan aluetoimikunta, varsinainen jäsen
– Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
– Koivukylän aluetoimikunta, varajäsen

9 § Eduskuntavaaliehdokkaiden ehdottaminen Uudenmaan piirille

Mikäli neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen eduskuntavaaliehdokkaista ei ilmoittaudu tarpeeksi ehdokkaita, päätetään kevätkokouksessa ehdokaskriteereistä ja ensimmäisten eduskuntavaaliehdokkaiden nimeämisestä Uudenmaan piirille. Pohjaesitykset kriteereistä ja valinnoista tekee Vantaan vihreiden hallitus.

10 § Muut esille tulevat asiat

11 § Kokouksen päättäminen