Vuoden 2015 talousarvion lähetekeskustelussa Vantaan Vihreä valtuustoryhmä painottaa ennaltaehkäisevän otteen vahvistamista kaupungin palveluissa sekä lainojen maksua.

– Lastensuojelussa on panostettava varhaiseen tukeen. Huostaanottojen määrän jatkuva kasvu kertoo karua kieltä perheiden pahoinvoinnista. Perheiden auttaminen kriisiytyvissä tilanteissa ja huostaanottojen ennaltaehkäiseminen olisi inhimillisempää ja lyhyelläkin tähtäimellä edullisempaa. 3000 tuntia kotipalvelua maksaa saman verran kuin yksi huostaanotto, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Åstrand.

– Emme halua käyttää kaupungin varoja lainojen korkoihin. Ehdotammekin, että nostamme ensi vuodeksi veroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä ja kohdistamme siitä saatavat 21,5 miljoonaa vuodessa lainan maksuun. Silloin voimme myös hyvällä omallatunnolla käyttää korkokuluista säästyvät noin puoli miljoonaa euroa vuodessa palvelujen parantamiseen, erityisesti ennaltaehkäisevien toimien vahvistamiseen joka toimialalla, laskee valtuutettu Vaula Norrena.

– Toivomme, että talous- ja velkaohjelman nimissä tästä eteenpäin tehtävät leikkaukset tuodaan vaihtoehtoineen aina ajoissa päätöksentekoon arvioitaviksi ja niistä tehdään kunnolliset vaikutusten ennakkoarvioinnit. Emme halua joutua siunaamaan lyhytnäköisiä palveluiden leikkauksia ilman kunnollisia riskiarviointeja, painottaa valtuuston toinen varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Riikka Åstrand
050-5394555
riikka.astrand@vantaanvihreat.fi


Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuhe kokonaisuudessaan

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää Vantaan kaupungista huokuvaa joustavaa asennetta ja innovatiivista meininkiä, mikä näkyy monilla toimialoilla. Oikeanlaisen asenteen ansiosta olemme saavuttaneet samaan aikaan sekä säästöjä että parantaneet ja monipuolistaneet palveluita. Olemme edelläkävijöitä monellakin sektorilla ja meidän tapaamme järjestää palveluita tullaan katsomaan muista kunnista. Mainiota, säilytetään tämä asenne!

Palvelumuotoilua voitaisiin tehostaa entistä enemmän myös lastensuojelussa, josta tulee jatkuvasti budjetin ylityksiä huostaanottojen määrän jatkaessa kasvuaan. Perheiden auttaminen kriisiytyvissä tilanteissa ja huostaanottojen ennaltaehkäiseminen olisi inhimillisempää ja lyhyelläkin tähtäimellä edullisempaa. Maailmanlaajuisesti tutkimuksissa on todettu, että tuen tarjoaminen perheille ennalta maksaa aina itsensä takaisin. Viimeisimpien tutkimusten mukaan syrjäytymistä ehkäistään parhaiten ennalta juuri tarjoamalla perheille varhaista tukea. Se on oleellista koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Rahallisesti panostukset ennaltaehkäisyyn ovat paljon edullisempia kuin korjaavat toimet. 3000 tuntia kotipalvelua maksaa saman verran kuin yksi huostaanotto. Panostetaan ensi vuonna tätä vuotta paljon enemmän varhaiseen tukeen perhepalveluissa. Sitä kautta saamme rahallista säästöä, parempaa palvelua vantaalaisille ja rakennamme kestävämpää yhteiskuntaa ja ehkäisemme tehokkaasti myöhempää syrjäytymistä .

Toivomme, että sitovien tavoitteiden mittaristossa lastensuojelun asiakkuuksien mahdollisimman vähäistä määrää ei käytettäisi mittarina hyvästä toiminnasta vaan sen sijaan mittarina olisi mahdollisimman vähäinen huostaanottojen määrä. Lastensuojeluasiakkuus saattaa tarjota perheelle juuri sitä tarvittavaa tukea, eikä sitä pidä katsoa huonona asiana.

Vihreiden mielestä on hienoa, että Vantaa on nostanut sitoviin tavoitteisiinsa vantaalaisten elämänhallinnan ja päihteettömyyden edistämisen. Suomalaisten alkoholinkulutus on kolminkertaistunut 60-luvun lopulta, ja työikäisten kuolinsyistä 16 prosenttia johtui alkoholista. Vuonna 2013 Vantaalla päihdepalveluiden asiakkuudet lisääntyivät. Siksi tämän tavoitteen mukaista työtä on edelleen jatkettava ja panostettava voimakkaasti myös ehkäisevään päihdetyöhön.

Keskustelimme seminaarissa palveluverkkouudistuksesta. Palveluverkkoa on suunniteltu pitkälti kehärataan ja vahvojen joukkoliikennekatujen varaan tukeutuen. Pitää kuitenkin muistaa, että palveluiden on oltava ihmisten saatavilla riippumatta siitä, asuvatko he kehäradan tai vilkkaan bussiliikenneyhteyden ääressä. Myös katvealueiden hyvät yhteydet on varmistettava.

Ensi vuonna Vantaalla tapahtuu monia tärkeitä asioita, joista yksi tärkeimmistä on kehäradan avaaminen. Kehärata tekee Vantaasta aiempaa yhtenäisemmän ja entistä vetovoimaisemman kaupungin. Hyödynnetään tämä täysimääräisesti. Otetaan aktiivikäyttöön kaikki mahdolliset kehäradan varren asemat ja hyödynnetään kehäradan positiivista mainetta kaupunkimarkkinoinnissa.

Vantaalla on jo toteutettu monia ympäristösäästöjä. Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä. Sivistystoimessa hienosti toiminut ekoteko-kilpailu on esimerkki siitä, mitä saadaan aikaan kun kaikki osallistuvat. Toteutetaanko kaupungin virastoissa energiansäästökampanjaa? Ovatko esimerkiksi neuvolat, hammashoitolat, terveysasemat, kaupungin kanslia ja kuntatekniikan keskus mukana muuttamassa toimintatapoja energian ja paperin kulutusta säästäväksi? Kuinka moni kaupungin työntekijä kierrättää jätteet, ja antaako tilakeskus siihen mahdollisuuden? Haluamme nähdä, että koko kaupunkikonserni on mukana toteuttamassa ympäristösäästöjä.

Vantaan taloudellinen tilanne ei ole kehuttava. Velan määrässä on miljardin raja rikottu. Olemme kuulleet paljon huolestuttavia arvioita siitä, että lainojen korot ovat hyvin todennäköisesti kasvussa. Meidän Vihreiden mielestä tähän olisi suhtauduttava nykyistäkin suuremmalla huolella. Emme halua käyttää kaupungin varoja lainojen korkoihin. Ehdotammekin, että nostamme ensi vuodeksi veroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä ja kohdistamme siitä saatavat 21,5 miljoonaa vuodessa lainan maksuun, jotta saamme tilanteen käännettyä parempaan suuntaan mahdollisimman pian. Silloin voimme myös hyvällä omallatunnolla käyttää korkokuluista säästyvät noin puoli miljoonaa euroa vuodessa palvelujen parantamiseen, erityisesti ennaltaehkäisevien toimien vahvistamiseen joka toimialalla.

Talous- ja velkaohjelman suuria linjoja pidämme tarpeellisena. Tämä koskee mm. rajoituksia investointien suhteen. Investointien osalta toivomme, että priorisoinnit tehdään siten, että tärkeät ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat investoinnit ovat etusijalla. Esimerkiksi koulujen sisäilmaongelmien ratkaiseminen on vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa tärkeää. Sen sijaan esimerkiksi katujen remonteissa on mahdollista löytää säästöjä katsomalla korjauslistaa nykyistä tiukemmalla seulalla ja toteuttamalla remontteja alhaisemmin standardein ja silti laadukkaasti – tässäkin voidaan pohtia asukkaiden kanssa tehtävää palvelumuotoilua.

Samalla toivomme, että TVO:n nimissä tästä eteenpäin tehtävät leikkaukset tuodaan vaihtoehtoineen aina ajoissa päätöksentekoon arvioitaviksi ja niistä tehdään kunnolliset vaikutusten ennakkoarvioinnit. Emme halua joutua siunaamaan lyhytnäköisiä palveluiden leikkauksia ilman kunnollisia riskiarviointeja. Uskomme, että Vantaalla ei tullakaan enää toimimaan siten, vaan katsotaan vaikutuksia pitkällä tähtäimellä ja keskitytään mieluummin innovatiivisiin palvelumuotoiluihin.

Vantaan on uudistusmielisen ja ihmisläheisen asenteen puolesta mahdollisuus nousta esimerkiksi muille kunnille, kun tavoitteena on rakentaa kuntalaisten tarpeita aidosti huomioivia uudistuvia palveluita. Se on myös parasta brändityötä mitä voimme tehdä.