Etenkin porvaripuolueet ovat sote-uudistuksen yhteydessä hehkuttaneet niin sanotun Ruotsin mallin erinomaisuutta. Väitetään, että naapurien ”raha seuraa potilasta” -malli hoitaisi kertaheitolla perusterveydenhuollon ongelmat kuntoon. Ruotsalaisten tuore raportti ei maalaa ollenkaan niin auvoista kuvaa uudistuksesta.

Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto Riksrevisionen on
tutkinut kahden suuren perusterveydenhuollon uudistuksen vaikutuksia Ruotsissa.
Nämä ovat hoitotakuu ja valinnanvapaus eli vårdval-järjestelmä, jossa
potilaalla on oikeus valita palvelun tuottaja julkisista ja yksityisistä
tuottajista. Malliin liittyy korvausjärjestelmä, jossa raha seuraa potilasta.

Uudistukset ovat helpottaneet hoitoon pääsyä, toteaa
Riksrevisionen raportissaan. Hyötyjiä ovat kuitenkin olleet lähinnä potilaat,
joiden hoidontarve on vähäisempi ja sosioekonominen asema parempi. Raportin
mukaan vuokralääkärien tarve on edelleen suuri koko maassa ja kaikkein suurin
haja-asutusalueilla. Kaupungeissa ja taajamissa lääkäreitä on suhteellisesti enemmän
siellä, missä oletettu hoidontarve on pienempi – eli rikkaiden ja
hyvintoimeentulevien asuinalueilla.

Ruotsissa näiden uudistusten jälkeen näyttää olevan entistä
vaikeampi toteuttaa periaatteita kaikille yhdenvertaisesta hoidosta ja
vaikeimmin sairaiden priorisoinnista, Riksrevisionen arvioi. Hoitoa tarvitsevia
potilaita syrjitään, vaikka terveyskeskukset kilpailevat potilaista. Terveiden
potilaiden lääkärissäkäynnit ovat lisääntyneet, sairaiden vähentyneet.
Hoitokustannukset näyttävät kasvavan, kritisoi Ruotsin valtiontalouden
tarkastusvirasto.

Raportin perusteella voidaan sanoa, ettei terveyskeskusten
lukumäärä ole lisääntynyt alueilla, joilla hoidolle olisi enemmän tarvetta.
Potilaat ovat tyytyväisiä, mutta enimmäkseen itsestään paranevien sairauksien
hoitoon käytetty aika on pois vakavammin sairailta. Raportti
osoittaa, että hoitoon pääsevät paremmin juuri potilaat, joilla on lievempiä
vaivoja. Monisairaat jäävät sivuun.

Ruotsin kokemuksesta tulisi ottaa oppia. Pitääkin miettiä sote-uudistuksen
jatkovalmistelussa parempia keinoja perusterveydenhuollon kohentamiseen ja potilaiden
ohjautumiseen oikeisiin hoitopaikkoihin. Mieluummin sellaisia, jotka toimivat
ja jotka edistävät terveyserojen kaventamista – ainakin ilman tehokkaita
kannusteita raha näyttää seuraavan mieluummin hyväosaisia kuin moniongelmaisia
potilaita…