Porkkalan kansallispuisto kuului Suomen ensimmäisiin kansallispuistoihin, jotka perustettiin vuonna 1938. Puisto kuitenkin lakkautettiin Neuvostoliiton vuokrakauden 1944-1956 jälkeen, koska ”sen luontoarvot olivat kärsineet liikaa linnoitustöistä”. Nyt on uuden tulemisen aika – Porkkalan kansallispuisto on oiva lahja 100 vuotta täyttävälle Suomelle.

Porkkalan saariston luontoarvot ovat
merkittävät. Tammikuussa valmistui Metsähallituksen selvitys Porkkalanniemen ja
sen edustan merialueen eri suojeluvaihtoehdoista.

Porkkalan
kansallispuisto olisi luonnoltaan merikansallispuistojemme monipuolisimpia ja
maapinta-alaltaan Saaristomeren ja Selkämeren jälkeen kolmanneksi suurin.
Porkkalasta löytyvät kaikki ne uusmaalaiset luontotyypit, joita Nuuksion ja
Sipoonkorven kansallispuistoissa ei ole. Yhdessä nämä muodostaisivat hienon
kolmikon, joka muodostaisi pääkaupunkiseutua ympäröivän viherkehän rungon.

Porkkala on
erittäin suosittu retkeilyalue. Pääkaupunkiseudun asukasmäärän kasvaessa
alueella tulee liikkumaan yhä enemmän väkeä. Porkkalan alueella on useita pienehköjä
luonnonsuojelu- ja Natura-alueita, mutta yhtenäistä hoito- ja kehittämissuunnitelmaa
alueella ei ole.

Kansallispuiston
perustaminen parantaisi mahdollisuuksia lisätä alueen retkeilyreittejä, opastusta,
nuotiopaikkoja ja leirintämahdollisuuksia. Veneilyä ja retkeilyä voitaisiin
ohjata sellaisiin kohteisiin, joissa linnut tai hylkeet eivät häiriinny.
Kansallispuistostatus tukisi paikallisten yrittäjien mahdollisuuksia järjestää
kestävää luontomatkailua ja virkistyspalveluja.

Kansallispuistoilla
on suuri merkitys aluetaloudelle. Keskimäärin kansallispuistoissa kävijöiden
rahankäyttö tuo lähialueelle noin 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin
ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti. Pääkaupunkiseudun läheisyydessä korostuvat
paikallistaloudellisten vaikutusten lisäksi lähivirkistys- ja terveyshyödyt.

Porkkala on
ainutlaatuinen hanke, josta olisi paljon iloa ja hyötyä pääkaupunkiseudun yli miljoonalle
asukkaalle – ja tietysti itse Porkkalan arvokkaalle luonnolle.