Koko yhteiskunta on mullistumassa ennennäkemättömällä tavalla, kun digitalisaatio etenee suurin harppauksin. Digimurros vertautuu teollistumiseen ja kaupungistumiseen, mutta sen etenemisvauhti on aikaisempia rakennemuutoksia vikkelämpi. Koulun pitää pysyä tahdissa mukana, mikä aiheuttaa opettajille ja opetukselle suuria haasteita.

Opetus ja oppimateriaalit siirtyvät väistämättä suurelta
osin sähköiseen maailmaan, koska vastaava tapahtuu jokseenkin kaikilla
muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Tämä tarkoittaa kokonaan uudenlaisen
pedagogiikan ja didaktiikan kehittämistä.

Nyt eletään hetkeä, jolloin pitemmän ajan kehityssuunnista
ei ole varmuutta. Silti opetuksen pitää elää ajassa ja opetusmenetelmiä on
kehitettävä.

Laitekirjo on suuri. Peruskoulussa ainoa järkevä vaihtoehto
Vantaalla käyttöön otettu malli, jossa kaikille oppilaille hommataan talon
puolesta samanlaiset tabletit (tai muut tietokoneet). Vain tällä tavoin pedagogiikan
kehittäminen on ylipäätään mahdollista. Erilaisten älypuhelimien ja muiden
värkkien sekamelskassa luokkatyöskentely on jokseenkin mahdotonta.

Jos valittu tekniikka tai käyttöjärjestelmä ei osoittaudu
niin sanotuksi voittajateknologiaksi, niin välineet voidaan muutaman vuoden
kuluttua vaihtaa. Vaihtoon ne menevät kovan käytön takia kuitenkin…

Mutta todellisella tekijän paikalla ovat opettajat.
Laajamittaiselle täydennyskoulutukselle on suuri tarve – siihen on panostettava
voimakkaasti, jotta koulu ja opettajat pystyvät vastaamaan digiteknologian
haasteisiin ja jotta uuden tekniikan mahdollisuudet voidaan hyödyntää kouluissa.

Maailman paras koulu kehittyy ajan mukana. Koulun menestys
nojaa opettajiin, ja siksi heidän osaamisensa ylläpitoon ja kehittämiseen on annettava
voimavaroja.