Vihreä valtuustoryhmä jätti 4.3. aloitteen pätevien erityisopettajien saamiseksi Vantaalle.

Erityisopettajista on pulaa valtakunnallisesti, mikä näkyy myös Vantaalla. Vantaalla on 130 perusopetuksen erityisluokanopettajan tehtävää ja 23 % näistä hoitaa henkilö, jolla ei ole varsinaista erityisopettajan kelpoisuutta. Lisäksi suurimmalla osalla heistä ei ole mitään muodollista opettajan pätevyyttä.

“Pula pätevistä erityisluokanopettajista vaikuttaa väistämättä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten erityisluokilla opiskelevien lasten oppimiseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen.” kertoo kaupunginvaltuutettu ja psykologi Minna Atiye.

Vantaan Vihreät vaatii, että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa erityisluokanopettajien saadaan täytettyä pätevillä työntekijöillä. Aloitteessa vaaditaan myös suunnitelmat siihen, miten nykyiset, pätevät erityisluokanopettajat saadaan pysymään Vantaalla.

“Palkkaus on vain yksi työssä pysymiseen vaikuttava tekijä. Usean opettajan mukaan palkkaa enemmän vaikuttavat työhön saatu tuki, kuten avustajaresurssit, johtamiskulttuuri sekä opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea luokkaa esimerkiksi haastavissa ryhmätilanteissa”, kiteyttää kaupunginvaltuutettu ja opetuslautakunnan jäsen Eve Rämö. Vantaan tulisi myös selvittää uudelleen mahdollisuuksia pätevöitymisopintoihin erityisluokanopettajaksi, sillä vuosina 2013-2015 niillä saatiin helpotusta opettajapulaan.

Lisätietoja:
Minna Atiye, minna.atiye@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi