Vihreiden aloite Vantaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttämiseksi

Vihreä valtuustoryhmä kiittää vastauksesta, jota olemmekin jo ehtineet odotella.

On hyvä, että yli puoluerajojen yhteiskunnassamme on alettu ymmärtää varhaiskasvatuksen merkitys osana oppimisen polkua. Myös meneillään olevissa eduskuntavaaleissa monen puolueen tärkeänä teemana on varhaiskasvatukseen satsaaminen. Toivoa sopii, ettei se ole pelkkä ”koulutuslupaus.” Paljon on nimittäin vielä työtä tehtävänä, jotta varhaiskasvatus saa riittävät resurssit vaikuttavan kasvatuksen, oppimisen ja hoivan mahdollistamiseksi. Matkaa on vielä siihen, että todella mahdollistamme ennen koulupolkua tapahtuvan varhaiskasvatuksen yhtä tärkeäksi kuin peruskoulun.

Otetaanpa esimerkki. Mennään peruskoulun ykkösluokan aamutunnille. Koululaiset saapuvat kouluun ja sen sijaan, että oppilaat siirtyisivät omaan luokkaan aloittamaan lukujärjestyksen mukaista päiväänsä, lapset ripotellaankin ympäri koulua. Mikko ja Ville menevät nelosluokalle, Liisa ja Minttu viettävät aamupäivän kolmosluokan kanssa ja siirtyvät ruokailun jälkeen vitosluokan ryhmään. Kaisa menee kakkosluokkaan ja Väinön isälle soitetaan ja pyydetään hakemaan poika kotiin jo klo 11, koska opettajia on liian vähän. Ja huomenna sama toistetaan jonkin toisen luokan kohdalla. Viikottain. Päivittäin.

Hyväksyisikö meistä kukaan tätä peruskoulussa? Sanoisiko kukaan, että ”tämä nyt vain on tätä, ei voi mitään, ei ole opettajia”? Ei, metelihän siitä nousisi.

Päiväkodeissa tämä on arkipäivää. Lapset tulevat aamulla ja sitten heitä siirrellään sinne tänne sen mukaan kuinka paljon sijaisia on saatu. Kovasti odotettu metsäretki peruuntuu, kun ryhmässä on vain yksi aikuinen paikalla. Tai ei ehkä ketään, ei edes sijaista. Työntekijät eivät koskaan tiedä saako tänään toteuttaa ammattinsa mukaista suunnitelmallista pedagogista työtä vai meneekö kaikki aika siihen, että päivästä selviydytään.

Nouseeko meteli? Vaadimmeko välittömiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi? Miksi emme?

Vielä on matkaa siihen, että resursoimme varhaiskasvatukseen riit-tä-väs-ti.

Vihreä ryhmä, 35 muun valtuutetun kanssa, vaati aloitteellaan, että kaupunki kertoo selkeät toimenpiteet siihen miten ja missä aikataulussa varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien vakanssien täyttöaste nostetaan vähintään 90 prosenttiin. Ryhmämme kiittää kaupunkia siitä, että nyt on lähdetty ideoimaan myös uusia keinoja houkutella päteviä työntekijöitä kaupunkiimme. Näemme, että on oltava arvojemme mukaan rohkea ja rento, uskallettava yrittää myös uusia avauksia. Ei pidä pelätä epäonnistumista. Enemmän tulisi pelätä sitä, jos emme edes yritä ratkaista työntekijäpulaa.

On kuitenkin silti muistettava, että edelleen kaupungissamme joka viides varhaiskasvatuksen opettajan paikka on täyttämättä. Huolestuttavinta on se, että usein pätevän opettajan tuki puuttuu juuri niiltä lapsilta, jotka tarvitsisivat pedagogista tukea enemmän kuin muut. Meillä on myös päiväkoteja, joissa vakansseja on täyttämättä vuosi toisensa perään. Toisin sanoen, meillä on myös lapsia jotka saattavat kulkea koko varhaiskasvatuksen polun ilman pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa.

Emme voi puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, jos tilanne on tämä vuodesta toiseen.

Ja niin kauan kuin tilanne on tämä, emme voi lakata yrittämästä löytää uusia keinoja vakanssien täyttämiseksi. Sen täytyy olla meidän yhteinen tavoitteemme.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen