kokous2

Vantaan Vihreät ry, syyskokous
Aika: Lauantaina 30.11.2013 klo 14.00
Paikka: Vernissa (Tikkurilantie 36)

Kts. liiteet (toimintasuunnitelma ja talousarvio!).

ESITYSLISTA

1.kokouksen avaus

2.laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3.kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskijoiden valinta.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

5.1. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

5.2. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat:

Minna Kuusela (Vantaan Vihreät Naiset)
Tarja Suhonen (Korko)
Harri Sjöman (Hakunila & Länsimäki),
Silvo Kaasalainen (Ikivihreät)

+ kaikki varajäsenet

Hallituksessa jatkavat:

Juhis Ranta
Hannu Kokko (Tikkurilan Vihreät)
Markku Gröndahl (Länsi-Vantaan Vihreät)
Hanna Valtanen (Vihreä Aviapolis)
Minni Räsänen (Vantaan Vihreät nuoret ja opiskelijat)

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle vuosiksi 2014-2015 ja valitaan hallituksen varajäsenet
vuodelle 2014.

6. toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä jäsenmaksun
suuruuden hyväksyminen seuraavalle kalenterivuodelle

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset
varatoiminnantarkastajat

8. Yhdistyksen esitykset piirihallituksen jäseniksi

Uudenmaan Vihreät ry järjestää syyskokouksensa 12.12. puoluetoimistolla.
Esitylistalla on mm. piirihallituksen jäsenten valinta. Vantaan Vihreillä on ollut kuluvalla kaudella hallituksessa yksi varsinainen ja yksi varajäsen.

Esitys: tehdään esitys valittavista henkilöistä piirin syyskokoukselle

9. Edustajien nimeäminen Vision syyskokoukseen

Vihreän Sivistysliitto ry:n syyskokous järjestetään tiistaina
11.12.2013 klo 17 puoluetoimistolla

Vavilla on syyskokouksessa käytössä kaksi ääntä. Kokousedustajaksi
voidaan valita yksi edustaja, joka käyttää molempia ääniä syyskokouksessa.

Esitys: Valitaan edustaja(t) syyskokoukseen.

10. muut esille tulevat asiat

11. kokouksen päättäminen