Valtuuston kokouksessa 7.3. väännettiin Riipilänmetsän suojelusta, Kehä IV linjauksesta ja koulujen sisäilmaoireista.

Koulujen kunto selvitettävä

Valtuutettu Sirpa Siru Kauppinen (vihr) on tehnyt aloitteen koulujen oirekyselystä, josta käytiin tiukka keskustelu. Nykyinen Vantaan oma vapaaehtoisuuteen perustuva oireilmoitusmenettely ei toimi, sillä harva oppilas tietää mitä ovat sisäilmaoireet, ja vielä harvempi viitsii niistä ilmoittaa.

Tämän vuoksi sisäilmaongelmat ovat olleet Vantaalla yllätyksiä.

SDP, Kokoomus, osa Keskustaa, KD ja RKP vastustivat koulujen kunnon selvittämistä tilastollisesti kattavalla oirekyselyllä. Silti hyvin monet kehottivat kaupungin virkamiehiä kokeilemaan sitä joissain kouluissa.

Oirekyselyä suosittavat Kuntaliitto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Muut mittausmenetelmät eivät anna varmaa tulosta, ja mahdollistavat kaupungin vetkuttelun korjausten kanssa.

Tällöin yhä uudet ikäluokat sairastuvat, ja terveyskulut kasvavat – ja samalla rakennuksen kunto pahenee. Siksi monet kunnat testaavat rakennuksen kunnon oirekyselyllä kolmen vuoden välein.

 

Vain akuutteihin ongelmiin reagointi on kalleinta, joten sisäilmaongelmat kannattaa havaita nopeasti. Kuva: Valtioneuvoston kosteus- ja hometalkoot

Vain akuutteihin ongelmiin reagointi on kalleinta, joten sisäilmaongelmat kannattaa havaita nopeasti. Kuva: Valtioneuvoston kosteus- ja hometalkoot

 

Koulun sisäilmaongelman korjaaminen maksaa itsensä takaisin 1-3 vuodessa. Muita näin kannattavia investointeja on vaikea löytää.

Sirpa Kauppisen oirekysely -aloite
Sirpa Kauppisen esitys perustelut oirekyselyn tarpeellisuudesta
Vihreät: Vihreät vaativat terveitä kouluja

 

Riipilän metsä ja Kehä IV linjaus

Valtuutettu Vaula Norrena (vihr) kaivoi erilaiset linjausvaihtoehdot pohjoiselle poikittaisliikenteelle. Kaupungin virkamiehet olivat päätyneet varsin kalliiseen ja yhteiskunnallisesti kannattamattomaan linjaukseen (5-7% kannattavuus), vaikka pohjoisempana tarjolla olisi ollut kannattavuudeltaan 18 % ja 33 % linjauksia, jotka palvelevat liikkujia paremmin.

Vaula Norrenan ehdottaa, että Vantaalla Kehä IV sijaan rakennettaisiin tie Kiilan kautta Kehä kolmoselle. Vuosikymmenien valmistelu ei ole huomioinut muuttuvia tarpeita.

 

Kehä IV sekä eteläinen että pohjoinen vaihtoehto tuovat valtavasti lisää raskasta liikennettä myös Kulomäentielle Korsoon ja Metsolaan ja Jokivarrentielle Nikinmäkeen. Korso on muiden kuntien logistiikka- ja kaatopaikka-alueiden ympäröimä. Kehä IV rakentaminen lisää melu- , päästö-ja turvallisuushaittoja tiheän asutuksen keskelle.

Kehä IV sekä eteläinen että pohjoinen vaihtoehto tuovat valtavasti lisää raskasta liikennettä myös Kulomäentielle Korsoon ja Metsolaan ja Jokivarrentielle Nikinmäkeen. Korso on muiden kuntien logistiikka- ja kaatopaikka-alueiden ympäröimä. Kehä IV rakentaminen lisää melu- , päästö-ja turvallisuushaittoja tiheän asutuksen keskelle.

 

Ainoa virkamiesten ehdottama linjaus palvelee Königstedin louhosta, josta tulisi merkittävää haittaa alueen asukkaille.

Linjaus esiteltiin ainoastaan luottamusmiesten salaisessa extranetissä. Kaupunkilaisten nähtäville se tulisi vasta kuulemisvaiheessa, jossa valtuusto ei enää voi vaikuttaa. Linjauksen raskaasta liikenteestä koituisi rankkaa melua ja hiukkaspäästöjä asukkaille. Pyysin että melu- ja terveysvaikutuksista kerrottaisiin päättäjille.

Valtuusto nosti lähes yhteisellä päätöksellä maakuntakaavan valmisteluun toisen linjausvaihtoehdon, joka varoo enemmän Riipilänmetsän suojelualuetta sekä Vantaanjokilaakson kulttuurimaisemaa.

Vaula Norrenan esitys linjauksista ja melusta
Vihreät: Jyrkkä ei Lemminkäisen kivilouhoshankkeelle

 

Nuorisolle tilaa Dixiin

Anssi Auran (vihr) aloitteessa toivottiin Dixin Vantaa-infon tiloja nuorisotoimen käyttöön. Etsivän nuorisotoimen pitäisi olla siellä missä nuoret. Kaupunki hylkäsi nuoret vetoamalla tilan ajanvarauskäyttöön. Aura toivoi, että tilaan saataisiin sitten säännöllinen nuorisovuoro illoiksi ja viikonlopuiksi.

 

Tuomelan koulun kuntalaisaloite

Ennen kokousta luovutettiin lähes viidentuhannen allekirjoittajan kuntalaisaloite valtuustoryhmien puheenjohtajille. Tuomelan koulu on terve, ja alueen muiden koulujen sisäilma- ja tilaongelmat kasautuvat. Kunta säästäisi selvää rahaa jatkamalla koulutoimintaa tässä rakennuksessa, mikä on myös alueen asukkaille tärkeä.

Lämmin kiitos kaikille kuntalaisaloitteen allekirjoittajille, näiden kerääminen oli ilo. Aloite on käsiteltävä käsitellä ennen koulun lakkauttamista (1.8.2016).

Aiemmin päivällä kokoontunut kaupunginhallitus suhtautui positiivisesti Siru Kauppisen aloitteeseen Tuomelan koulun liikuntatilan jatkamisesta liikuntakäytössä. Syvä kiitos aktiivisille asukkaille, jotka myös kertoivat Länsi-Vantaan liikuntatilojen hätätilasta, sillä monet koulujen tilat ovat sisäilmakorjauksissa.

 

Kokouksessa jätettiin aloitteet
– Hevoshaan säilyttämisestä koulukäytössä (Jussi Saramo, vas.),
– tietokoneiden kierrättämisestä vähävaraisille (Vaula Norrena, vihr.),
– kokemusasiantuntijoiden käyttämisestä palveluiden kilpailutuksesta eli esimerkiksi vanhusten kokemuksia vanhustenhoitoyrityksistä (Juha Malmi, ps)
– kulttuuristrategian päivittämisestä (Kati Tyystjärvi, vas.)

7.3.2016 kaupunginvaltuustosta raportoi valtuutettu Siru Kauppinen